A szolgáltatásaink nyújtása érdekében a weboldalon személyes adatok megadására, és felénk történő továbbításra van lehetőség. Az űrlapokon csak a feltétlenül szükséges adatokat kérjük, melyeket bizalmasan kezelünk. Amennyiben Ön hozzájárul az adatai kezeléséhez, mi az Ön által választott szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel azokat, az adatok tartalmát csak az arra illetékes alkalmazott(ak) ismerhetik meg, harmadik személynek nem adjuk ki az Ön hozzájárulása nélkül.
Az adatkezelő és adatfeldolgozó neve: Prencsok János ev.
Az adatkezelő és adatfeldolgozó székhelye: Pásztó
Sütik:
Weboldalunk sütiket használ. A weboldal fejlesztése, a szolgáltatásaink minőségének fenntartása, javítása céljából a weboldalaink egyedi azonosítót, azaz cookiet (sütit) helyznek el felhasználóink számítógépén.
A sütik a böngésző által a felhasználó számítógépen elhelyezett fájlok, melyek elsősorban a weblapot letöltő eszközök megkülönböztetésére szolgál. Ön a böngésző beállításai segítségével szabályozhatja, hogy számítógépén milyen sütiket lehessen elhelyezni, illetve rendelkezhet a harmadik féltől származó sütikről is.
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.
A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön anonimizált IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a Bombex Bt. számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
A felhasználói és eseményadatokat a Google 14 hónapig őrzi meg.
3.1 Sütik kezelése Az süti beállításokat a weboldalon a jobb alsó sarokban lehet megtalálni, a sütik be illetve kikapcsolása bármikor módosítható.
A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok:
Bizonyos online szolgáltatásaink igénybevételéhez személyes adatai megadására van szükség. Ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük. Az egyedi elérésre alkalmas adatokat (például e-mail cím) kizárólag az Ön által jóváhagyott célra vesszük igénybe, a törvényben előírt kivételektől eltekintve, harmadik személynek nem adjuk át.
4.1. "Kérdezzen a szakértőtől", "Üzenetküldés"
A szolgáltatás igénybevételével Ön kérdést tehet fel szakértőnknek, illetve üzenetet küldhet a weboldalnak. Az adatlapon elkérjük nevét, valamint e-mailcímét, melyre azért van szükségünk, hogy az válaszüzenetet a megfelelő személynek tudjuk elküldeni.
4.2. "Hírlevél"
A szolgáltatás igénybevételével Ön hírlevelet igényelhet tőlünk, elektronikus formában. Az adatlapon elkérjük az Ön nevét és e-mail címét, melyre azért van szükségünk, hogy a hírlevelet ki tudjuk küldeni. A hírlevél promóciót tartalmazhat.
A felhasználó jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.
Önt az adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
5.1. Tájékoztatáshoz való jog.
Ön az adatai elküldését megelőzően megismerheti adatkezelési elveinket, a hozzájárulást kérő checkboxok mellett található link segítségével.
5.2. Hozzáféréshez való jog.
Ön kérhet tőlünk tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezeljük. Ehhez pontos beazonosítás szükséges, így biztosíthatjuk azt, hogy az Ön adatait nem adjuk ki harmadik félnek a hozzáféréshez való jogra hivatkozva.
5.3. Adatok helyesbítésének kérése.
Ön jelezheti, hogy az általunk kezelt adatok pontatlanok, valamint kérheti az adatok javítását.
5.4. Törléshez való jog.
Ön bármikor kérheti az adatai törlését a rendszerünkből, amennyiben annak nincs ésszerű, vagy jogi akadálya. (Például nem tudjuk törölni az Ön adatait a számla fejlécéről, mivel törvényi előírás a számla megőrzése).
5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog.
Ön bármikor kérheti az adatai kezelésének korlátozását. (Ez esetben az adatait nem töröljük, de semmilyen célból nem is használjuk fel).
5.6. Adathordozhatósághoz való jog.
Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (.doc, .pdf fájl) megkapja a célból, hogy egy másik adatkezelőnek tudja továbbítani.
5.7. Tiltakozáshoz való jog.
Ön bármikor jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adati kezelése ellen (például amennyiben nem adott engedélyt személyes adatai kezelésére).
Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.