A törvény által előírt erdő melletti 5 méter kihagyásával kapcsolatban felmerülő kérdések – fontos tanácsok… gazdáknak – vadászoknak…

M. Ferenc Vadkárinfo kedvelő- és rendszeresen olvasó földhasználó, aki közel 1800 ha-on gazdálkodik, levelet írt a szerkesztőnek.

M.Ferenc : „ Somogy megyében lakom és már sok éve folytatok földművelést. Földjeim igen nagy területen határosak erdővel. Az új törvény bevezetése óta a szántó-erdőhatárokon ki kell hagynom 5 m széles területet vagy termelni kellene valami alacsony növényt, amiből a vad még kilátszik. Nagyon nagy gondot és szerintem kiesést is jelent nekem és más gazdának is ennek az előírt kötelezettségnek a betartása. Sok többletmunkát és plusz költséget jelent ezeknek a sávoknak a tisztán tartása és más növényt sem nagyon tudunk ezekben termelni. A vadásztársaság pedig megköveteli tőlünk ezeknek a területeknek a kihagyását. Sajnos minden évben igen nagy vadkárokat szenvedünk, a vadkárbecslők sajnos már hazajárnak a területeinkre.

Azt kérjük szakértő úr, hogy válaszoljon az alábbi kérdéseinkre:

1) Próbálta-e már valaki kiszámolni az 5 méterek miatti veszteségünket és ezt miért nem veszik figyelembe a vadkárbecsléseknél?

2) Az utak beleszámítanak-e az 5 m-be?

3) Tartós- és villanypásztor kerítés építése esetén is ki kell-e hagyni az 5 métert?

4) Az esetleges kármegosztás esetén milyen súllyal veszik számításba a földhasználók- és vadászatra jogosultak teljesített- vagy nem teljesített törvény általi kötelezettségét?

5) Végül szeretnénk tanácsot kérni az 5 méterek kihagyásával- és a vadászatra jogosulttal való jó viszony kialakításával kapcsolatosan.

Nagyon megköszönnénk és örülnénk sok érintett gazdával együtt, ha a Vadkárinfóban válaszolna levelemre.  Üdvözlettel: M. Ferenc gazdálkodó. „

Tekintettel arra, hogy a felvetett probléma a földhasználók többségét érinti, ezért megpróbálok válaszolni M. Ferencnek és ezzel együtt sok más gazdának is.

Elöljáróban szeretném elmondani, hogy sem vadász – sem földhasználó nem vagyok és egyik oldalt sem képviselem. A véleményem kialakításánál igyekszem továbbra is kívülállóként ismertetni a tényeket, jogszabályokat.

A hivatkozott jogszabály a következő:

79. § (1) A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében köteles

c) károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát;

Válaszok a kérdésekre:

 1. kérdés: Próbálta-e már valaki kiszámolni az 5 méterek miatti veszteségünket és ezt miért nem veszik figyelembe a vadkárbecsléseknél?

Vadkarinfo: Nem találkoztam még sem tudományos-, sem egyszerűbb munkával az 5 méterek miatti veszteségek százalékos becslésével (ettől még létezhet).

Az 5 méterek miatti veszteségeket a MEPAR térképen találomra kijelölt erdők melletti tábláknál kihagyandó területek (folyóméter x 5 m szélesség) figyelembe vételével számolom úgy, hogy a vizsgált 7 szántó különböző hosszúságban érintkezik erdővel.

A térképeken látható szántók adatai táblázatba foglalva:

Terület Terület   Erdőszegély  
száma ha m ha (össz. m x 5 m) %
1 19 1300 0,65 3,42
2 10 700 0,35 3,50
3 13,5 500 0,25 1,85
4 15,7 1100 0,55 3,50
         
1 27,5 3800 1,9 6,91
2 23 2400 1,2 5,22
3 33,5 2600 1,3 3,88
         
Összesen 142,2   6,2 4,36

Látható, hogy az erdővel különböző hosszúságban érintkező területek kieső átlagos nagysága itt 4,36 %. Ez 10 ha-nál 0,4360 ha-t, 100 ha-nál 4,36 ha-t jelenthet.

A művelt területek különböző alakúak lehetnek. A legkedvezőbb és legkisebb kerülete a négyzetnek van és minél nyújtottabb a tábla, annál hosszabb a kerülete.

A kieső terület nagysága (ha és %) minden esetben elsősorban a tábla alakjától és a határos erdő hosszától függ. A legnagyobb kiesés az erdő mellett hosszan elnyúló keskeny- és a minden oldalról erdővel határolt táblánál van. 

Néhány példa arra, hogy 100 ha-os táblánál hány százalékot és hány hektárt jelent a tábla körül körben kihagyott 5 méteres nyiladék a különböző szabályos tábla alakok mellett.

Tábla területe Oldalak Kerület (m) 5 m-es sáv ter.               Kieső terület  
100 ha 1000 x 1000 m 4000 20 000 m2 2,0 ha 2,00%
100 ha 2000 x 500 m 5000 25 000 m2 2,5 ha 2,50%
100 ha  3000 x 333 m 6666 33 333 m2 3,3 ha 3,30%
100 ha 4000 x 250 m 8500 42 500 m2 4,25 ha 4,25%

Az első kérdés második részére a válasz: sajnálatos módon a törvény szövegében a veszteség figyelembe vehetősége nem található, azonban az esetleges kármegosztásnál én figyelembe venném (veszem).

Nagy táblák esetén az 5 méterek kihagyása több hektár veszteséget is jelenthet a földhasználóknak.

 1. kérdés: Az utak beleszámítanak-e az 5 méterbe?

Vadkarinfo: a törvény szövege így szól: „közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla esetén „ Sajnos a törvény szövegébe nem került be egy értelmezést segítő mondat : „az út bele számít – vagy nem számít bele az 5 m-be”, ezért az én véleményem az, hogy bele kell számítani a helyrajzi számos utakat, mivel a szántó ezzel találkozik és nem a más művelési ágú erdővel.

3. kérdés:Tartós- és villanypásztor kerítés építése esetén is ki kell-e hagyni az 5 métert?

Vadkarinfo: Mindkét kerítés építésénél szükséges 1 m a nyomvonal részére és 2-3 m az ellenőrzés útvonalához. Célszerű az erdő szélétől kihagyni legalább 4-5 métert a kerítések gondtalan üzemeltetéséhez és ellenőrzéséhez.Véleményem szerint ezen felül nincs szükség szélesebb nyomvonalra.

 1. kérdés: Az esetleges kármegosztás esetén milyen súllyal veszik számításba a földhasználók- és vadászatra jogosultak teljesített- vagy nem teljesített törvény általi kötelezettségét?

Vadkarinfo: A törvény előírja a földhasználók- és vadászatra jogosultak kötelezettségeit. Véleményem szerint itt sem volt alapos a törvényalkotás, mert konkrétan nem ad utalást sem a vadkár felmérést végző szakértőknek, sem az esetlegesen eljáró bírónak arra vonatkozóan, hogy melyik kötelezettség milyen súllyal értékelhető a kárfelmérések során. A legegyszerűbb és szakmailag legmegnyugtatóbb az a megoldás lehetne a legjobb, amikor a felmérést végző szakértő szakmai felkészültségére, a helyszín tanulmányozására és a felek kötelezettségének a vizsgálatára lehetne hagyatkozni a kármegosztás megítélésében, erre pedig a szakértő a leghivatottabb. Hallgatólagosan talán fellelhető ez a bíróság döntését megelőzően, azonban a megoldást ennek a jogszabályban való rögzítése jelentené.

A mérlegelésnél fontos lehet a kieső terület nagysága, a földhasználó „egyéb” vadkármegelőző tevékenysége és az, hogy a vadászatra jogosult épített-e villanypásztort. Villanypásztor építése esetén (amelynek minden költsége a vadászatra jogosultat terheli, csupán az üzemeltetés közös feladat) már más értéket képviselhetnek a felek általi megelőzés-és elhárítás arányaiban. Érthetőbben: a kieső 5 m-ek (főleg magasabb % esetén) nagyobb súllyal veendők figyelembe villanypásztor kerítés nélkül, mint villanypásztor mellett.

 • kérdés: Végül szeretnénk tanácsot kérni az 5 méterek kihagyásával- és a vadászatra jogosulttal való jó viszony kialakításával kapcsolatosan.

Vadkarinfo:  Az 5 méterek kihagyásának kérdését is (mint, minden más vadkárelhárítási feladatot) ajánlatos a két félnek előzetes egyeztetés után még a vetés előtt tisztázni és elosztani (lehetőség szerint írásban) egymás között. Az eddigi tapasztalatok alapján a legolcsóbb- és legpraktikusabb megoldás az, ha az 5 m is elvetésre kerül. A két fél megegyezése esetén a növény addig maradhat a sávban, amíg a magassága nem zavarja a vadászatot (előfordult már,hogy abban az évben nem is kellett levágni, mert az egyéb megelőzések mellett nem jelentkezett nagyobb károsítás, így az a rész is betakarításra kerülhetett). A növényvédelem miatt a gyomosodás sem olyan intenzív. A sáv levágása is történhet különböző életciklusban (korábban szárzúzóval vagy kaszával, később silózva megfelelő nagyságú és fajtájú növénynél), ami még hasznosítható is.

A bevetett terület esetén az abban tartózkodó vad nem a megmaradó részt károsítja és esetleg jobb lehetőség adódik az elejtésére is.

Jó kapcsolat esetén a vadászatra jogosult valamilyen formában „méltányolhatja” a földhasználó nagy területű terméskiesését, amely például a terhek arányos vállalásában is megnyilvánulhat.          

Nem lehet elégszer elmondani és kihangsúlyozni, hogy hosszú távon csak a két fél együttműködése esetén valósítható meg a sikeres vadkármegelőzés!

Megjegyzés: A korábbi vadászati törvényben a tényleges vadkármegelőzés a vadászatra jogosult kötelezettsége volt, a földhasználónak „csak” értesíteni- és valamivel közreműködni kellett (mondjuk egy-két Vadóccsomag kiakasztásával). Ez véleményem szerint nem volt igazságos, aránytalan volt a teherviselés. Az új vadászati törvény a vadkár megelőzést a vadászatra jogosult mellett már a földhasználónak is kötelezővé teszi, mégpedig a „károk elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni; Ezen kívül még több pontban is megfogalmazódik a földhasználó új kötelezettsége. Itt is el kell mondanom, hogy véleményem szerint az új törvény a földhasználó részére sokkal nagyobb teherviselést ír elő, mint a vadászatra jogosultnak. Ezért is fontos az, hogy a két fél hosszú távon próbáljon meg együttműködni és a cél az kel, hogy legyen: minél kisebb veszteséggel megoldani a vadkárok megelőzését. Ehhez a munkához kívánok mindkét félnek eredményes munkát.

Üdvözlettel:  Prencsok János

3 comments

  comments user

  Molnár Zsolt Says :

  május 13, 2019 at 5:35 du.

  Arról is lehetne beszélni, hogy erdőfelújításkor vagy erdőtelepítésnél van-e törvényben rögzített szabály, mekkora távolságra ültethetem az első fa sorokat lakó épülettől, szántótól, gyümölcsöstől, utaktól, stb. bel- és külterületen?

  comments user

  Madarász Gábor Says :

  május 14, 2019 at 4:39 de.

  Tisztelt Cím!
  Én földhasználó vagyok nem a vadászokat védem, de kinek a tulajdonában van a vad mikor a kár keletkezik? A kérdésben benne van a válasz és a megoldás is az állam miért nem segíti a vadkárok vissza szorítását, hiszen amíg a vad él és mozog az állam tulajdona.
  Először a törvényt kellene pontosítani hiszen értelmezhetetlen.
  Az államnak is szerepet kellene vállalnia a vadkár ok megfizetésének.
  Üdvözlettel
  M. Gábor

  comments user

  Muka János Says :

  május 14, 2019 at 7:18 de.

  Túl szaporodott nagy vad állomány.Jelenleg nincs jó megoldás!A törvények csak “férc” művek!!!

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.