Hogyan kaphat kártérítést a vad által elfogyasztott makk miatt az erdőgazda?

T. Sándor a következő kérdést intézte a vadkarinfo.hu szerkesztőjéhez:

T. Sándor: Erdő tulajdonos- és egyben nyilvántartásba vett erdőgazda is vagyok. Több erdőgazdával egyetemben már hosszú ideje „harcolunk” a területünkön lévő vadászatra jogosultakkal a makk vad általi felszedése miatt okozott kárunk megtérítéséért, sajnos eddig sikertelenül. Azt szeretnénk megkérdezni Öntől, hogy mit kell tennünk azért, hogy a természetes felújítások alapjául szolgáló makkot ne egye fel a vad és ha ez mégis megtörténik, akkor ilyen esetben a vadkárt hogyan becsülik meg és ezért milyen kártérítést kaphatunk.

Mi is gratulálunk a blog indításához,  rendszeresen olvasni fogjuk és sok sikert kívánunk ennek működtetéséhez! Üdvözlettel: T. Sándor és még 4 másik erdőgazda

Vadkárinfó: Tisztelt T. Sándor! Köszönöm megkeresésüket és igyekszem válaszolni kérdésükre. Sajnálatos módon a makk vad általi felszedéséből adódó károk az erdei vadkárok különleges esetei közé tartoznak, amellyel eddig igazából érdemben és az érintetteket – szakembereket is megnyugtatóan (módszer és eredmény) nagyon keveset foglalkoztunk. Tudjuk, hogy a makkot minden nagyvad-, a rágcsálók- és néhány madárfaj is szívesen fogyasztja és a férgesség is nagy számban fordul elő.

           

                          Mintaterületben található makk ősszel és tavasszal

Azokban az erdőállományokban, ahol ezt a legolcsóbb felújítási módot alkalmazni- szeretnénk és tudjuk is – és ezzel genetikailag is nagy értéket képviselő erdőket szeretnénk létrehozni, abban az esetben a jó makktermés ciklikusságát figyelembe vevő átgondolt erdőművelési tervezés szükséges.                                      

                                                         Természetes újulat

Az üzemtervben szerepel a véghasználat módja és az ettől is függő alávont felújítási kötelezettség.  Evt. 52§ (3) „Fokozatos felújító vágással vagy szálalóvágással érintett erdőben a véghasználatot és az erdőfelújítást úgy kell végrehajtani, hogy az idős faállomány és a sikeresen megtelepedett újulat együttes záródása ne csökkenjen hatvan százalék alá.”

Itt most nem kívánok mélyebben belemenni a szakmai munkába, felújítási módokba, stb., mivel esetünkben az a fontos, hogy a kivitelezési módtól függően hosszabb vagy rövidebb ideig védeni kell a lehullott makkot a vad általi felszedéstől. Az alávont területek védelmének idejénél fontos szerepet kap, hogy pl. a tölgyek és a cser fafajoknál a felújítóvágásos üzemmódban általában 2-3 év alatt, két nagyobb vagy esetleg egy nagyobb és egy szórvány makktermésre tervezzük meg a nyitó- és végvágást, ugyanez a bükk fafajnál egy-egy területrészen 4-6 év.

Vadkár megelőzési módok többek között: a kerítések (kivitelezéstől függően kisebb vagy nagyobb területek körbekerítése), a vegyszerek, riasztó eszközök, a vadkárelhárító vadászatok, az elterelő etetések, szóró-etető-itató-mesterséges dagonya ne legyen a felújítandó erdőrészekben és a sűrű terület bejárás-ellenőrzés.  Az eredményes vadkár megelőzés-elhárítás nélkülözhetetlen feltétele a vadászatra jogosult és az erdőgazda hosszú távú együttműködése.

       Kerítések vaddisznó és                                               szarvas ellen

Kárszámítások:

A)

Az erdőgazda gyűjteni szeretné a makkot, de a vad felszedi azt: ebben az esetben ennek elmaradásából származó veszteség egyenlő a makk tőárával. Itt mintaterületeket kell kijelölni és azonos módszerrel értékelni a károsított és a vadkártól mentes területeket (db/m2, kg/m2, kg/mintaterület) majd az itt kapott adatok felhasználásával kiszámított kárértékből le kell vonni az összes addig felmerült költséget (gyűjtés, szállítás, forgatás, tárolás,rakodás, stb.) A mintavételnél csak az egészséges makk vehető figyelembe (metszési próba, vízbemerítéses próba).

B)

A makknak a természetes megújulást kellene szolgálnia, a makk a felszedés miatt nem, vagy nem kellő mennyiségben áll rendelkezésre. A makk elfogyasztása mennyiségi kárnak minősül, azonban a teljes kár több szemszögből vizsgálandó.

Az összetett kárszámítás képlete a következő:

Kár (A) = Értékvesztés (B) + Elmaradt haszon (C) + Kárfelszámolás többletköltsége (D) – Keletkezett hozam (E)

Ahol:

(B) Értékvesztés összetevői  =  termőhelyhez adaptálódott, magas genetikai értékű szaporító alapanyag megsemmisülése + a természetes felújítás sikeressége érdekében befektetett munka költségei (pl. fahasználati többletköltség).

(C) Elmaradt haszon összetevői  =  növedék hiány (esetleg egy egész magtermési ciklus, 2-5 év kimaradása) +maghiány miatt esetlegesen bekövetkező kényszerű fafajváltás és a termőhelyi potenciál kihasználatlanságából következő termelési értékcsökkenés + a természetes felújítás elhúzódása miatt az idős állomány értékcsökkenése.

(D) Kárfelszámolás többletköltsége  =  a természetes felújítás helyett elvégzendő mesterséges kiegészítés, vagy teljes ültetés többletköltsége (állomány alatt alávetés, aláültetés, vagy a végvágott terület újulatának mesterséges kiegészítése) .

(E) Keletkezett hozam = ebben az esetben 0, hiszen nem keletkezik hozam.

A kármérték megállapíthatóságának alapfeltétele a mintaterületes felvételezés azért, hogy az erdőgazda be tudja mutatni azt, hogy a hiányzó makkot a vad fogyasztotta el. Csak így állapíthat meg kár-  mértéket és értéket az eljáró szakértő.

A kárfelvételkor figyelembe kell venni az egyéb makkfogyasztókat is (pl. rágcsálók, madarak, férgek, stb.)

A vadkárbecslés során a jogszabályban előírt, elvárt tőszámhoz képest fennálló hiány mértékét kell megállapítani és ennek a felszámolhatósága érdekében tett intézkedések, illetve az elmaradt haszon pénzben kifejezett értékét kell előállítani.

A vadgazdálkodó és az erdőgazda hosszú távú együttműködése érdekében ajánlott a vadkár megelőzése és mérése érdekében közös monitoring hálózatot kialakítani.

Védett és nem védett mintapontokon, egységes módszertannal és közösen végzett felvételekkel, értékelésekkel vizsgálhatók az erdei ökoszisztéma, benne a nagyvad állományának változásai. Az együttműködésnek ki kell terjednie az erdészeti és kapcsolódó vadgazdálkodási beavatkozások szükségességének meghatározására is.

Az állandó mintapontokon történő és évről-évre megismételt felvételek teremthetnek szakmai alapot a vadkár bizonyíthatóságának tárgykörében is.

Tisztelt T. Sándor! Kérdésére a fentiekben leírt választ tudtam adni. Ebben segítségemre volt az Erdei Vadkárfelvételi és Értékelési Útmutató tervezete, amelyben az általam is felhasznált részek valószínű véglegesítésre fognak kerülni. Ez a tervezet és az Egységes Mezőgazdasági Vadkárfelmérési Útmutató tervezete a vadkarinfo.hu blogról már most is letölthető.  Üdvözlettel: Prencsok János

5 comments

  comments user

  Major Attila Says :

  február 4, 2019 at 7:24 de.

  Tisztelt erdőbirtokosok.

  Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a vadak által, különösen a nagyvadak ártal az erdő talajára juttatott trágyát szeretnék-e kifizetni a vadgazdálkodást folytató társaságnak.

   comments user

   Prencsok János Says :

   február 4, 2019 at 10:18 de.

   Tisztelt Major Attila! Köszönöm a hozzászólását. Az Ön által feltett kérdés gyakran elhangzik úgy az erdőkárok, mint a mezőgazdasági károk felvételénél. Igazat adok Önnek abban, hogy a vad erdőn-mezőn sok szervestrágyát hagy maga után. Ez a kérdés a mai napig sajnos csak kérdés marad, ezzel érdemben eddig senki nem foglalkozott.
   Úgy tűnik, hogy az erdőben vad által elfogyasztott makk témája nagyon sok vadászt érintett, mivel a megosztott csoportoknál rengeteg hozzászólás történt már pár óra alatt is, elsősorban a vadászok-vadgazdálkodók részéről. Ezekből összegyűjtöttem néhányat és javítás nélkül felteszem ide:
   ….Komolyan ez már nevetséges. Mindent ki akarunk venni a vad szájából? Mit egyen a vad ha mindennel kárt okoz?

   S.L.B. Essen szó az Edészekről is! Mekkora,kárt okoznak ők? Egy,egy,erdőrész kivágásával!-Ami pénz a saját zsebbe megy. Nem általánositok. De itt a Megyénkben. Éppen volt rá példa! Szerencsétlen vadat üldözzük ki ? Semmi élőhelyet!-Sem táplákozási forrást nem hagyva nekik. Nevetséges!!!! Sőt szánalmas! Pár kiló makk nem a világ!!

   S.A. és mégis mi a lóf@szt egyen a vaddisznó az erdőn…?

   P.A. Hát ez az!!!

   K.F. A vad élőhelye az erdő?

   F.K. Nem szégyellik magukat még kártérítés mernek kérni

   G.A. Ez most komoly?

   G.T. Az emberi egoizmus és kapzsiság határtalan!
   Hogy mennyire beteg társadalomba élünk!? 😡

   J.K. HA MEGLÁTNAK EGY ZÖLD AUTÓT,MÁR A VADKÁR JUT ESZÜKBE!😨

   S.A. Régen még a házi disznókat is kihajtották makkoltatni, marha érdekes a disznó is jóllakott és erdőt is tudtak telepíteni……

   A.G. Pont úgy kaphat kártérítést mint a vadgazda a betárcsázott nyúlfiakért, lekaszált gidákért. Sehogy…

   S.P. A vaddisznó által kitúrt szarvasgombáért nem kéne kártérítés?

   S.P. Ha hiányzik egy makk, akkor hogyan mondja meg a szakértő, hogy azt vaddisznó ette meg, vagy egy szajkó vitte el?

   L.Z. Ki volt az a marha aki ezt a makk témát kitalálta. Úzenem ennek a szakmai zseninek hogy tanulja meg mi az erdó definíciója. Az erdó n
   Z.B. A mintarerület a kulcs. 😁
   Mire elfogadható sarjhajtás lenne a mintaterületen belül, addigra elévülési időn túlra esik a vadkár.

   M.T. Akkor telepítsetek Tölgyfát, két lánctalpas mellet, mélyszántásban, hegynek neki…akinek ez nem tettszik, az vegyen magának Erdőt-Mezőt, ott lehet lövöldözni.

   M.R. Pofám leszakad hogy ez egyáltalán felmerülhet egy olyan országban kérdésként ahol a vad- és erdőgazdálkodás konkrétan a kultúrörökség része! Pofátlanság! Roth Gyula forog a sírjában! Vádkár. Tölgyerdőben. Makkra. Elmegy ám mindenki a francba. Hol éljen a vad?? Mire kell még pénz??
   Sz.J.De igen kellene kártérítés, azon felül még meg kellene triplázni az állami támogatást, meg ki kellene irtani a vadat, sok kapzsi…
   K.Sz. Hát lassan kerítsék le az erdőket is és akkor majd a vadak az utakon nyalják a sót! Ezt a sok erdőtulajdonos senkiházi bugris köcsögöt! Az állatvédők hol a tökömbe vannak ilyenkor, hogy szegény vad had egyen már az élőhelyén makkot! Birka egy nép a magyar!

   V.A. Lassan az elszívott levegő után is pénzt kérnek?
   A farkassal meg együtt kell élni. Tudom nem ugyanaz, de mégis.
   Itt már minden tényleg csak a pénzről szól.

   Ч. Ч. Ha hagyjuk megteszik ! Az erdő megújul most is meg meg újult régen is ! Legfeljebb az első bontás időszakában intenzívebben vadásszunk az adott tagban ! A KTT amúgy is csak 5-8 évente hoz bő termést ahhoz kell igazítani a véghasználatot és akkor kell az adott területet intenzíven vadászni !

   Zs.K. ha egyáltalán beengednek oda.
   A Mecsek erdőinek lassan fele kerítések halmaza. Labirintusok sokasága. És még csak most jönnek majd
   az erdő privatizálások !

   G.T. Az emberi egoizmus és kapzsiság határtalan!
   Hogy mennyire beteg társadalomba élünk!? 😡

   K.A. Egyszerűbb volna áttérni valami természetközelibb erdőgazdálkodási formára ( mint szálaló gazdálkodás) Akkor nem jelentkezne koncentráltan a vaddisznó kár.
   Na és ha benyújtanák az erdei terület ,vadon élő állatai által “elvégzett” szerves trágyázási számláját, ahoz mit szólna a tulajdonos?
   Majd az APS elintézi a dolgot…

   V.E. Van még bőr amit lelehet húzni a vadászokról ?
   Sz.A. Az én esetem egy tudathasadásos állapot! Nos: vadászom, rendelkezem erdővel/is. Erdőgazdálkodóként bejelentem az igényemet a társaságnak ahol tag vagyok. Egyik zsebből a másikba? Ja, a kárigényt bejelentem a gazd. vezetőnek, tudjátok ki az ? Hát én…Na ezért/sem jut eszembe ilyen blődség. Addig jó míg a vad makkot ropogtat, és nem gabonát szivarozza.

   Vadkarinfo: A fentiekből is látszik, hogy az erdőgazdák makk kártérítési igénye nagyon nem tetszik a vadgazdálkodóknak – vadászoknak, ezt nyíltan le is írták.

   Megköszönném az erdőgazdáknak, ha Ők is hozzászólnának ehhez a témához (hiszen kérésükre válaszoltam, leírva ennek szakmai hátterét).

   Az erdő – vad – makktermés – természetes felújulás kérdéséről nekem is meg van a saját véleményem, amit az erdőgazdák hozzászólásinak ismertetése után itt ki is fogok fejteni.

   Megköszönöm minden eddigi hozzászólónak a vélemény nyilvánítását és ennek a témának a lezárása után remélem, hogy körvonalazódni fog olyan közös javaslat vagy megoldás, ami sokkal kevésbé fog fájni mindkét félnek, mint a jelenlegi helyzet. Prencsok János

  KAPHAT-E VADKÁRTÉRÍTÉST AZ ERDŐGAZDA A VAD ÁLTAL ELFOGYASZTOTT MAKKÉRT? A szakértő kimondja: Nem!…mert… – Vadkarinfo.hu Says :

  február 17, 2019 at 4:56 du.

  […] http://vadkarinfo.hu/2019/02/03/hogyan-kaphat-karteritest-a-vad-altal-elfogyasztott-makk-miatt-az-er…  válaszoltam úgy, hogy egyéb vadkármegelőzési-és védekezési módszer mellett ismertettem azt a vadkárfelvételi (becslési) eljárást, amelyet ennél a kárformánál a szakértők alkalmaznak(hatnak). […]

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.