Észrevételek – javaslatok a vadászati törvény és rendelet módosítására V. rész


Az e heti bejegyzést különösen azoknak ajánlom, akik nem értenek egyet a 10 % kötelező önfenntartási érték vadkárértékből való levonásával.

Néhány hozzászólás az elmúlt hétről:

Hozzászólások:

H.S. (erdőgazda): …nagyon örülnénk, ha kiderülne, hogy mi is az a rendes erdőgazdálkodás!

B.Z. (földhasználó): Miért emelték meg a kármegosztást 10 %-ra? Még az 5 százalék is sok és igazságtalan volt! Mi gazdák tartsuk el az állam vadját a vadásztársaságok helyett? 

P.K. (vadászatra jogosult): …és mi már régóta közösen építjük az erdei kerítéseket az erdő tulajdonossal és ezt csak ajánlani tudom másoknak is. Mi is örülnénk, ha a fiatalosok melletti védőtávolságok a szórók és etetők működése újra benne lenne a törvényben, sok vitát lehetne megelőzni ezzel…

H.Z. (vadászatra jogosult): Jó lenne, ha valahol leírnának, hogy a gyümölcsösöket be kell-e keríteni a tulajdonosoknak, mert nálunk sok gyümölcsös van és sokat veszekedünk ezért a tulajdonosokkal. Van olyan almás, amit be se kerítettek és a nyulak mindig megrágják és nem tudjuk mindegyiket megvédeni. Biztosan mások is lehetnek ilyen vitás helyzetekben.

V.T. (erdőgazda): A mi erdeinkben nagy gondot jelent a makk felszedése, kerítés nélkül nem is tudunk felújítást csinálni. Nem tetszik, hogy a korábbi makkos cikkben ezzel kapcsolatosan az volt a következtetés, hogy a makk megevéséért nem biztos, hogy tudunk kártérítést kapni. Jó lenne, ha a törvény biztosítaná megfelelően a kártérítés megfizetését.

.L.M.(egy Balaton közeli lakos): Tisztelt Szakértő Úr! Nagyon örülünk és köszönjük a Káli-medence sok lakójának nevében, hogy Ön is írt cikket erről a tarthatatlan állapotról, ami hónapok óta a környékünkön uralkodik. Bízunk abban, hogy azok, akik tehetnek valamit a helyzet megoldásáért szintén olvasták az Ön cikkét is és nézik a híradásokat is. Sok kicsi sokra megy! Ön a környezet tanulmányozása után megoldást is javasolt: a telkek tulajdonosok általi rendbetétele és a vadlétszám „vadgazdálkodási” módszerekkel történő radikális csökkentése. Ennyire egyszerű és mégsem történik semmi. Reméljük, hogy a sok figyelemfelkeltés után végre tapasztalhatjuk az illetékesek valamilyen megoldási tevékenységét. Még egyszer köszönjük és sok sikert a vadkárinfónak!  


Vaddisznó a gyerektáborok között…

Észrevételek – javaslatok IV. rész

Kényes téma kerül terítékre ezena héten, mert nagyon sok tiltakozó hozzászólás érkezik a 10 % „természetes önfenntartási érték” alkalmazásáról.

Vtv.75. §265 (1) A vadászatra jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles a vad általokozott kárt (a továbbiakban: vadkár) a károsultnak megtéríteni.

(2) Vadkárnak minősül

a) a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá

b) az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben

okozott kár tíz százalékot (a továbbiakban: természetes önfenntartási érték) meghaladó része.

(4) Nem tekinthető vadkárnak és így a vadkár számításánál nem vehető figyelembe a megújuló természeti erőforrásnak és nemzeti vagyonnak minősülő vadállomány életfeltételeinek kielégítésére szolgáló, a (2) bekezdés szerinti természetes önfenntartási érték.

                            Fotó: nimródhunting.com

  • (földhasználó): Eddig 5 %-ot kellett lenyelnünk a vadkárokból, de az új törvényben ezt már 10 %-ra emelték! Miért kell nekünk eltartanunk az állam vadját? Éppen elég bajunk az, hogy károkat okoznak a földjeinken. Inkább azt a 10 %-ot töröljék el vagy csökkentsék le 1-2 százalékra.
  • (földhasználó): Szerintem az 5 % is túlzott és jogtalan volt és biztosanazért emelték 10 százalékra, hogy a vadásztársaság helyett mi fizessük az ővadtartásukat, amiből csak nekik van hasznuk, nekünk semmi. A vadásztársaságokvadásznak, mi pedig etessük a vadat és még fizessünk is a társaságnak? Ezt nemtartom igazságosnak! Ezt tegye ki a vadkárinfo!

                              Fotó: venatorpro.com

  • (földhasználó): Az új törvény még jobban kedvez a vadászoknak, még nagyobb költséget kényszerít a gazdákra és még nagyobbat (10 %) kell nyelnünk a károk miatt azért a vadért, ami végül a vadászoké lesz. Folytassák a vadgazdálkodást úgy, ahogy az a törvényben is le van írva és akkor nem lesznek ilyen milliós vadkárok! Nem fogadjuk el ezt a 10 % kötelező önrészt. Fizesse meg a vadásztársaság, akinek haszna van a vadból. Ki engedte ezt elfogadni a kamarából? Talán olyan vezetők, akik maguk is vadásznak? Tegyenek valamit a tagság érdekében úgy, hogy töröljék el vagy csökkentsék ezt a 10 százalékot!
  • (vadászatra jogosult): Miért sírnak a gazdák a 10 % miatt? Kapnak az államtól annyi támogatást a földjeik után, hogy még többet is le kellene vonni a vadkárból! Inkább védjék meg a földjeiket és akkor nem lesz 10 % levonás.

                          Fotó: hunting.parkerdo.hu

  • (földhasználó): Szerintem túlzott a gazdák büntetése ezzel a 10 % önfenntartási érték beszámításával. Ha nekünk is hozzá kellene járulnunk a magyar vadállomány fenntartásához, akkor nekünk is kellene részesülnünk annak hasznából, ne csak a vadásztársaság. Az a 10 % nagyon sok! Még az 1-2 százalék is nagy jóindulat a földművesek részéről. Töröljék el vagy csökkentsék le ezt a gazdákat sújtó „adót”.

                               Foto: kossuthvt.hu

  • (földhasználó): Nem értek egyet a törvény által előírt 10 % – os önfenntartási érték ránk erőltetésével. Egyetértek azzal, hogy a honos állatfajok is nemzetünk közös örökségét képezik és mindenkinek kötelessége ennek fenntartásához és védelméhez hozzájárulni. A vad az állam tulajdona és azzal a vadászatra jogosultnak kell a törvényben szigorúan meghatározott módon gazdálkodnia. Amennyiben a vadászatra jogosult jól gazdálkodik, abban az esetben tevékenységéből bevétele keletkezik. A gazdálkodás másik oldala a költségek fedezete. Amennyiben a vadászatra jogosult jól végzi munkáját, akkor nem keletkezik vadkár a területén, illetve ha mégis, abban az esetben a bevételeiből a vadkárt ki tudja fizetni (ki kell fizetnie). Miért kell a földhasználónak a„rosszul” gazdálkodó vadászatra jogosult helyett – aki egyértelműen a magas vadlétszám miatt nem tudja megvédeni az erdőt, a mezőgazdasági területeket – a károkból önrészt fizetnie? Szerintem ez nem jó megközelítése a nemzeti kincset jelentő vad mindenki által kötelező fenntartásának. Az a földhasználó, akinek soha nincs kára, az ebben a formában nem nyújt táplálékot a vadnak és nem fizet 10 % önrészt: igazságos ez? Aki a vadkáros földeken eteti (nem önszántából) a vadat ezen felül még önrészt is fizessen!? Nem ritkák a milliós károk, amelyeknek több százezer forint is lehet a 10 % „önrésze”. Ezek az összegek bizony esetenként nagyon is hiányozhatnak a gazdák bevételeiből. Vannak olyanok, akik a túltartott, éhes és táplálkozni kénytelen vadállomány miatti költséges, de mégis eredménytelen vadkármegelőzés mellett még 10 százalékot is fizetnek a társaságnak, míg a szomszéd egy forintot sem fizet (sok oka lehet annak, ha valakinél nincs vadkár)? Szerintem ez sehogy nincs így jól, igazságtalan az, hogy a rosszul gazdálkodó vadászatra jogosult miatt/ helyett mi etessük a vadat és még önrészt is fizetünk ezért, úgy, hogy a vadból haszna csak a vadászatra jogosultnak keletkezik.

                                     Fotó: 123RF

Egyik javaslatom az, hogy természetesen a földhasználók is járuljanak hozzá a honos vadállomány értékeinek fenntartásához. mégpedig úgy, hogy kerüljön megállapításra egy Ft / ha kötelező hozzájárulás, a jelenlegi kötelező 10 % önfenntartási érték helyett. Így a teher a földek nagyságának alapján arányosan oszlik meg a gazdák között, mindenki fizet hozzájárulást és ez többek között a vadászatra jogosultakat is jobban ösztönözné a törvény által leírt módon, a vadeltartó képességnek megfelelő vadlétszámmal történő vadkárok nélküli vadgazdálkodás folytatásához.

Másik javaslatom az lenne, hogy ne legyen területbérleti díj (amiért úgy is csak filléreket kapunk), ez maradjon a vadásztársaságnál és mi ezzel járulunk hozzá a vadállomány fenntartásához és a hozzájárulásunk ebben a formában is terület arányos.

Tisztelt Szakértő Úr! Bízom abban, hogy hozzászólásomat a földhasználók érdekében megjelenteti az egyik bejegyzésében és esetleg elindul egy kezdeményezés és vita a kötelező 10 százalékról. Köszönjük. 

Tisztelt vadászatra jogosultak, földhasználók és olvasóim!

Az V. részben ezeket az észrevételeket osztom meg Önökkel. Várom a további módosítási – hiánypótlási javaslatokat, valamint a mostani témához kapcsolódó egyetértő- vagy ellenérveket.

Üdvözlettel: Prencsok János

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.