HOL TARTANAK A VADKÁRINFÓ ÁLTAL IS FELKAROLT ÉS TÁMOGATOTT VADGAZDÁLKODÓI – ÉS FÖLDHASZNÁLÓI KEZDEMÉNYEZÉSEK?…

Tisztelt  Vadászatra jogosultak,  Földhasználók és Olvasóim!

Sorra érkeznek az érdeklődő levelek, hogy hol tartanak a felek különböző témákban eddig összegyűjtött kezdeményezései – javaslatai? A vadkárinfó  a 15 hónapos működése során  számos kezdeményezést felkarolt és igyekeztünk megfelelő formába „csomagolni” a felek javaslatait, észrevételeit elsősorban a vadkárok megelőzése és korrekt rendezése érdekében.

Az alábbiakban  fontossági sorrendben összegyűjtöm és elemzem a különböző témákat a rendelkezésünkre álló információk és az ebből alkotott következtetések alapján:

Vadkárfelmérési útmutatók

A FeHoVa-n megtartott vadgazdálkodási konferencián elhangzott, hogy a vadkárfelmérési útmutatók a Miniszter Úr elé kerültek és csupán a szokásos protokoll köröket kell bejárniuk, azután kiadásra kerülnek. Tehát nagyon pesszimistán is legkésőbb a nyár elejére megismerhetjük azokat (remélhetőleg a megjelenés napján lépnek hatályba).

Törvénymódosító javaslatok

A vadkárinfó eljuttatta a felek általi módosító javaslatokat a Minisztériumba és a két kamarához. A Vadgazdálkodási Főosztály vezetője megköszönte és ígéretet tett arra, hogy a törvénymódosítások készítésekor figyelembe veszik azokat. A konferencián tartott előadásából megtudhattuk, hogy külön vadkár munkacsoport lett létrehozva a kiemelt témákhoz, így a vadkárokhoz is és reméljük, hogy ott terítékre kerül a törvénymódosítás kérdése is. Az OMVK elnöke a törvénymódosításokkal kapcsolatos kérdésemre azt a választ adta, hogy „már elkezdték ezt a munkát”. Csak remélni tudjuk, hogy a konferencián bejelentett 5-5 fő (kamaránként?) munkába állása a vadkárkérdések keretében  a javasolt törvénymódosításokkal is foglalkozik.

Összefoglalásként elmondom, hogy a törvénymódosítási javaslatok megtárgyalásának – elfogadásának kérdésében egy kicsit pesszimista vagyok, de nagyon szeretném, ha tévednék és a vadkárfelmérési útmutatók kiadásával szinte kötelezően végrehajtandó néhány jogszabály módosítás mellett (jelenlegi ellentmondások feloldása) a többi javaslat is napirendre kerül.

Vadkárbecslő „maffia”

Sajnos a szakértők elleni panaszok nem légből kapottak és már magasabb helyekre is eljutottak. Az elmúlt hónapokban a vadászatra jogosultak olyan megkereséseket kaptak, hogy akinek vélt- vagy valós panasza van a vadkár ügyben eljáró szakértővel szemben, küldjék el a panasz tárgyát képező szakértői véleményt a Minisztériumba, a Kamarához és jelöljék meg, hogy panaszként vagy fegyelmi eljárás kezdeményezéseként kezeljék ügyüket. Fegyelmi eljárás kezdeményezése 50 eFt/panasz. A panaszok fogadására már kijelölésre került néhány személy, akik tanulmányozzák az ügyeket.

A vadkárinfó tevékenységének célja, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse a felek vadkár miatt kialakult ellentétének közös megegyezésen alapuló megoldását. Mindent, amelyek ezt a törekvést segítik, a vadkárinfó támogatott és támogatni fog. A panaszosok által leírt jelenségekről tudomásuk van az érintetteknek (gazdák, vadászok, szakértők), a felsőbb vezetésnek, a MISZK-nek és a vadkárinfónak is, ezért felvállalta ennek a jogosnak vélt  „megtisztulási” törekvésnek a képviseletét.

Személyes tapasztalatom volt, hogy a vadkárbecslő maffia témáról történő beszélgetések során, amikor személyekre került a szó, a legtöbb esetben 10-ből 4-5 név ismétlődött. Ez azt jelenti, hogy sajnos nem teljesen légből kapottak az információk ennek a létezéséről.

 A vadkárinfónak a „megtisztulás” a következőket jelenti:

Az útmutatók várhatóan az év első félévében megjelennek. Véleményem szerint a vadkárszakértők többsége korrekt és távol áll tőlük a korrupt szakértői tevékenység, hamis szakvélemény adás, azonban úgy, mint minden területen lehet kivétel. Azt szeretnénk, hogy  az esetleges néhány kivétel kerüljön ki a sorainkból, ne rontsa a többség tekintélyét és megítélését, valamint ne okozzon kárt egyik vadkárban érintett félnek sem.

Az elérendő célunk:

 • Szakmailag magas szinten képzett korrekt igazságügyi- és ágazati vadkárszakértők foglalkoztatása.
 • A vadkárügyek objektív (néhány ponton módosítást igénylő!) eljárási szabályok szerinti lefolytatása.
 • Megfelelő minőségű vadkárszakértői (tovább) képzés.
 • A vadkárszakértők nyilvántartásánakés országos szintű minőségi ellenőrzésének megoldása.

A vadkárinfó felhívása a felekhez a „hamisnak vélt szakértői vélemények” elküldésére ezennel véget ért! A kapott  bejelentéseket a vadkárinfó továbbítani fogja az illetékesekhez.

A vizsgálatok általunk megismert eredményéről tájékoztatjuk Olvasóinkat.

Vadlétszám csökkentés

A jelenlegi környezetben az elfogadhatónál (vadeltartó képesség, vadtűrő képesség, vadhatás) magasabb a vadlétszám. Ezt mindenki tudja, csupán nem mindenki szeretné ezt megváltoztatni.

A vadkárinfó határozott véleménye az, hogy a vadlétszám csökkentés azonnali intézkedéseket igényel, amely érinti a vadászatra jogosultakat (megemelt kilövések), az erdők kezelőit (kerítések csökkentése) és a földhasználókat (vadkár megelőzési kötelezettségek) is.

AZ OMVK elnöke a FeHoVa konferencián megismételte a sukorón tett kijelentését (csökkenteni kell a vadlétszámot) és határozott ígéretet tett annak az OMVK – általi képviseletére, amely azt tartalmazta, hogy a Kamara minden tőle telhető lépést megtesz a vadlétszám csökkentésére és kérte a magyar vadászatra jogosultakat, hogy vegyék komolyan az OMVK-nak jobbító szándékú kérését a vadlétszám csökkentésének immár elengedhetetlen indítására. A 2020-2021-es kilövési tervek ismerete nélkül megkockáztatom azt a véleményemet, hogy az Elnök úr ezen kérése a vadászatra jogosultak fele sajnos nem elégséges és ebben az évben sem tapasztalunk az előző évihez képest megemelt kilövési számokat.

Összefoglalva véleményünk az, hogy vadlétszám csökkentésére tett lépéseket 2020-ban eddig még nem tapasztaltunk.

Belterületeken vad által okozott károk (Mi történik a Káli-medencében?)

A belterületeken megjelenő vad országos jelentőségű probléma, a vadkárinfó a Káli-medencében egyre nagyobb számban megjelenő elsősorban vaddisznók által okozott károkkal és félelmekkel kapcsolatosan „ásott mélyebbre”.

A vad az erdőben, majd a külterületeken is túlszaporodott (vadeltartó képesség, vadtűrő képesség, vadhatás) a megfelelő hasznosítás, az alacsony/nem elégséges kilövési tervszámok miatt.  A túl sok vad az élőhelyét felélte (+ az erdővédelmi kerítések egyre sokasodó száma), nincs elég élelme, egyedsűrűsége vándorlásra készteti. Olyan helyeken jelennek meg, ahol eddig soha nem fordultak elő. A vad az egyre jobban beszűkülő külterületi életfeltételei miatt (a mezőgazdasági területek növekvő számban történő ideiglenes- vagy tartós kerítésekkel való bekerítése) új élőhelyet keres és az intelligens és leginkább alkalmazkodni képes vaddisznó a belterületre is egyre nagyobb számban költözik be, ahol a gondozatlan telkek, a könnyen beszerezhető élelem ebben nagy csábítást nyújtanak számukra. Ezért növekszik évről évre a belterületi vaddisznó létszám és ezzel együtt a vad által okozott károk mértéke is.

A vadkarinfo.hu következtetése, hogy a vadkárt és vad által okozott kárt nem lehet kerítéssel, az érő termény mellett magaslesen ülve vadászattal, vagy belterületen befogással, vadászattal elhárítani, mert ezek elégtelen tüneti kezelések csupán.Vadkárt elhárítani a vadásztársaságok vadgazdálkodásra kötelezésével a vadlétszám vadeltartó képességhez-,  vadtűrő képességhez- és vadhatáshoz való igazításával lehet.

A belterületi vadlétszám csökkentésének (megszüntetésének) tüneti kezeléséhez ajánlás:

 • Az érintett vadászatra jogosult/vadászati hatóság haladéktalanul vizsgálja felül a vadlétszám becslését és a kilövési tervet,
 • A vadászatra jogosult megfelelő szakszemélyzet folyamatos, azonnali reakcióra képes jelenlétét biztosítsa ügyeleti telefonszámmal (akár önkormányzattal együttműködve),
 • A lakosság tájékoztatása a vaddisznókkal kapcsolatos támadást megelőző viselkedésről és védekezési lehetőségekről,
 • Önkormányzatok felhívása a lakossághoz az elhanyagolt ingatlanok rendbetételére vagy közérdekű rendbetételük,
 • Tájegységi fővadászi jelentés elkészítése az FM Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztály-és a vadászati hatóság részére,
 • A befogások– és kilövések tervszerű és sürgős megkezdése (nemtől függetlenül),
 • A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni,
 • A lakosság folyamatos tájékoztatása az elért eredményekről.

Az ajánlott cselekvési tervvel már el lehetne kezdeni a belterületi vadlétszám csökkentését, azonban csak ebben bízni nem lehet. A médiákban egyre gyakrabban megjelenő belterületi vadról szóló bejegyzések-videók még nem érték el azt a pontot, azt a hatást, hogy igazából történjen valami a belterületek vadmentesítéséért. A napokban megjelent hír, hogy egy városban megengedték a belterületi vadászatot, „csak gyenge lakosságot nyugtatgató hír”. Nem ez a megoldás!

A Minisztériumban felállított vadkár munkacsoport is készít szakmai anyagot a „belterületi vadkárok megelőzésében, helyzetének rendezésében” feladattal…de mikor lesz ennek érzékelhető hatása a legnagyobb probléma, a vadlétszám csökkenése nélkül? …de legalább készül!

Összefoglalva elmondható, hogy a belterületi vadlétszám csökkentéséről és károkozásuk megelőzéséről hatásos intézkedés megtételéről információval nem rendelkezünk.


A belterületi vad által okozott károk (gyümölcsösök) rendezésével- és a vad-gépjármű ütközésekkel kapcsolatos tanácsok, ajánlások  megtalálhatók a vadkárinfó bejegyzései között.


A vadászatra jogosultak és a földhasználók jogszabályok által előírt kötelezettségei szintén megtalálhatók a bejegyzésekben.

Az erdőkárok (különös tekintettel a lehullott makk felszedésével okozott károk) kérdésével egy bejegyzésben mélységében foglalkoztunk.A galambok által okozott károk részletes ismertetése egy bejegyzésben megtörtént.

A különböző mezőgazdasági kultúrnövények vadkárfelmérésére való felkészülésben, a felmérésekkel kapcsolatosan a legfontosabbakkal foglalkoztunk a bejegyzésekben.Tisztelt Olvasóim!

Röviden összefoglaltam a vadkárinfó egy éves működésének legfontosabb témáit és a vadászatra jogosultak és földhasználók által tett javaslatok – észrevételek jelenlegi állását. Bízom abban, hogy minél előbb a javaslatok elért sikereiről és eredményeiről is be tudunk számolni.   

Továbbra is várjuk kérdéseiket és javaslataikat a vadkárok békés és korrekt rendezésére.

Üdvözlettel:  Prencsok János

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.