A drónnal történő vadkárfelméréssel kapcsolatos „FENTRE” küldött levelek a kapott válaszokkal és a vadkárinfó ezekhez fűződő kommentjei…

Szeretettel köszöntöm a vadkárinfó Olvasóit és Követőit!

A 2021. február 25-én készített drónok használatával kapcsolatos bejegyzésemre a két érdekelt féltől (vadászatra jogosultaktól és földhasználóktól) kapott válaszokról – reakciókról az előző, 2021. március 16-án készített bejegyzésemben már beszámoltam, ezért most a vadkárinfó „fentre” küldött leveleit és az arra érkező/nem érkező válaszokat ismertetem a hozzájuk fűzött kommentekkel együtt.  

Az ismertetett bejegyzés lényege:  

„Az eszköz a vizsgálandó terület felett előre kijelölt útvonalon és magasságon repül, miközben  a kamera nagy felbontású képei pontosan rögzítik a tábla állapotát (kármentes, növényhiányos – rágott – taposott területeket). A rögzített adatokból speciális szoftverrel és operátor segítségével a mezőgazdasági kultúrát – és vadkárformát figyelembe vevő módszerekkel az eddigi legrészletesebb és legpontosabb  kiértékelést (becslést) lehet elvégezni.

A közelmúltban megjelent mezőgazdasági – és erdészeti vadkárfelmérési útmutatók által leírt mérési – és számítási módszerekkel, valamint az új drónos technológia együttes alkalmazásával lehetőség nyílik a vadkárfelmérés magasabb szintű – és egyre nagyobb pontosságú megvalósítására.

A dróntechnológia is becslésnek tekinthető, azonban ez a minden területrészletet tartalmazó adatrögzítés és képfeldolgozás az eddigi módszerek közül legközelebb áll a vadkáros terület nagyságának meghatározásához és pontossága – objektivitása egyértelművé teszi létjogosultságát és minél szélesebb körben való alkalmazását.

Az UAS felméréssel készült felvételek feldolgozására és kiértékelésére sajnos még nincs kidolgozott szakmai módszertan és ajánlás.

Az elküldött levelek, a válaszok és a kommentek

(a megkeresésekben volt olyan rész, amely mindegyik levélben megtalálható, ezért ezeket a részeket csak az első, NAK-nak elküldött levél tartalmazza)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Győrffy Balázs elnök

Tisztelt Elnök Úr!

 A vadkarinfo.hu szakportálban a mai napon a drónok vadkárfelmérésben való felhasználhatóságáról készítettem egy bejegyzést. A cikkben ismertetésre kerülnek a dróntörvény változása miatti felhasználási feltételek és a dróntechnológia rövid leírása.

Elérhető: …

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több szakértő veszi igénybe a drónokat a vadkárok felmérésénél. Sajnálatos módon azonban számos panaszt ismerünk azért, mert az érintett felek eltúlzottnak vagy kevésnek vélik a dróntechnológiával megállapított káros területek nagyságát. Tekintettel arra, hogy az elkészült felvételek alapján utólag informatikai szakemberek igénybevételével ellenőrizhetőek ezek az eredmények, ezt több esetben el is végezték és sajnos bebizonyosodtak az akár több milliót is jelentő tévedések.

Az esetek vizsgálatánál bebizonyosodott, hogy a szakértők olyan informatikai képzettséget igénylő részmunkákat is elvégeztek, amelyre nem volt megfelelő képzettségük és megfelelő eszközeik (szoftverek – gépek).

A vadkárfelmérési útmutatók megjelenése után felmerült az igény egy dróntechnológiai „módszertani” útmutató elkészítésére, amely egyértelműen leírná a drónokkal végzett vadkárfelmérés szakszerű lépéseit, felhasználható eszközeit. Az így készült szakvélemények eddigi legpontosabb eredménye megnyugtatná a feleket és nem utolsó sorban utólag is ellenőrizhetőek lennének. Az útmutató elkészítése után tovább javulna a két fél vadkárok miatti elvárt jobb kapcsolata is.

Amennyiben az őszi Vadászati és Természeti Világkiállítás megnyitásáig ez a módszertani útmutató elkészülne (nem igényelné a társadalmi szemlét, a kamarák hosszú ideig tartó véleményezését), abban az esetben büszkék lehetnénk a világon elsőként kiadott és új távlatokat nyitó dróntechnológiai útmutató vadkárfelmérésben való alkalmazására.

Tisztelt Elnök Úr!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy amennyiben egyetért a dróntechnológiai útmutató elkészítésének szükségességével, abban az esetben szíveskedjen támogatni ennek megvalósítását. 

Bízom abban, hogy a vadkárinfó tevékenysége a felek közötti érdekellentétek békés megoldásában a jövőben Ön részéről továbbra is meghallgatásra és támogatásra kerül. 

Hasonló tartalmú levéllel megkeresem az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztályát, az Országos Magyar Vadászkamarát, az Országos Magyar Vadászati Védegyletet, az Erdészeti Egyesületet és a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarát is.

Pásztó, 2021. február 25.

Válaszát várva tisztelettel:  

                                                         Prencsok János

                                                             vadkárinfó

Válasz a megkeresésre:

Írásbeli válasz a levélre nem ékezett. Három héttel ezelőtt telefonon érdeklődtem, hogy átvette-e Elnök úr a vadkárinfó levelét, az volt a válasz, hogy igen. Kérdésemre, hogy kapok-e választ az volt a felelet, hogy „most fontosabb munkák vannak, majd ha lesz idejük, kapok választ”.

A vadkárinfó reakciója:

A NAK Elnöke a 2 évvel ezelőtt kezdődött megkereséseinkre előbb vagy utóbb eddig mindig reagált és a vadkárinfó javaslatait részben vagy egészében – egyetértve azok szükségességével (Vtv. módosítási javaslatok, NO Till termesztési technológia vadkárproblémái, a vadkár kérdés megoldásának nélkülözhetetlen részei, stb.), továbbította az Agrárminisztérium felé. A vadkárinfónak a NAK-nak a tagságuk vadkárproblémáinak megoldása érdekében folyó tevékenységével kapcsolatosan véleménye az, hogy nem elégséges a megoldandó problémák tolmácsolása az Agrárminisztérium fele, hanem a megoldásokat az eddig tapasztaltaktól sokkal hatékonyabban kellene kiharcolni. Ennek cáfolatára nem rendelkezünk információkkal és az előzőekben példaként felsorolt megoldandó problémákkal kapcsolatosan elért/el nem ért „eredmények” is ezt igazolják.

A NAK-nak a dróntechnológiai útmutató készítésének szükségességével kapcsolatos álláspontját nem ismerhettük meg, azonban a hallgatás nem biztos, hogy egyetértést jelent. A földhasználók ezalatt termelnek, a vad ezután is károsít és a károsított területek felmérése a 100 – több száz ha-os táblák esetében a drónok szakszerű használata nélkül marad az eddigi módszerek szerint, amelyek pontossága akár egy – több száz százalékkal is eltérhet, lefele és felfele egyaránt (esetleg ahogyan a megbízó és a szakértő kívánja).

Tisztelt NAK! A tagjai (így a vadkárinfó is) várják eredményes érdekképviseletüket a vadkárok tekintetében is.       

OMVK 

Országos Magyar Vadászkamara

dr. Jámbor László elnök

Tisztelt Elnök Úr!

 A vadkarinfo.hu szakportálban a mai napon a drónok vadkárfelmérésben való felhasználhatóságáról készítettem egy bejegyzést. A cikkben ismertetésre kerülnek a dróntörvény változása miatti felhasználási feltételek és a dróntechnológia rövid leírása.

Elérhető:…

Örömmel tapasztaljuk, stb….

Tisztelt Elnök Úr!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy amennyiben egyetért a dróntechnológiai útmutató elkészítésének szükségességével, abban az esetben szíveskedjen támogatni ennek megvalósítását. 

Bízom abban, hogy ….

Hasonló tartalmú levéllel megkeresem…

Pásztó, 2021. február  25.

Válaszát várva tisztelettel:

Válasz a megkeresésre:

A levélre sem írásbeli, sem szóbeli válasz nem érkezett.

A vadkárinfó reakciója:

Sajnálatos módon a tapasztalat az, hogy az OMVK elnöke a tagjai érdekében a vadkárinfó által végzett tevékenységet és megkeresést egy kivétellel (amikor a titkár úr megköszönte az „OMVK helyett kifejtett munkát”) még csak válaszra sem méltatja. A fentebb felsorolt helyekre – és témákban küldött megkereséseket az OMVK is minden alkalommal megkapta és azok támogatásától a rendelkezésre álló információink szerint elzárkózik. Az köztudott és sajnálatos, hogy a tagok nem igazán érzik nagyon sok esetben a Kamara támogatását és így a panaszok vannak túlsúlyban – nem a köszönetek. A vírushelyzet miatt kialakult állapotoknál is inkább az elégedetlenség és segítség kérése volt a mérvadó, amelyekre a tett „intézkedések” a vadászatra jogosultak megsegítése – megmentése érdekében közismerten későre – és nagyon „soványra”sikeredtek.

Amint azt a drón – témában közölt bejegyzésekben már leírtam, a nagy táblákban történő káros területek felmérésekor „véletlenül vagy szándékosan” egy dróntechnológiai útmutató (vagy szakszerű módon elvégzett digitalizálás – operátor nélküli utómunka) nélkül megállapított több milliós felfele tévedés sok vadászatra jogosult „életébe” kerülhet. Miért nem „segít” a Kamara tagjainak a dróntechnológiai útmutató támogatásával? A Kamara figyelmébe ajánlom, hogy végezzen egy felmérést: hány panaszos Vt. vadkár – ügye van bíróságon, ahol a vadászatra jogosult „túlzottnak” véli a szakértő által drónnal történt felmérés után megállapított kármértéket? A Kamara a közelmúltban történt változások után évente nagy összegekkel gazdálkodhat (örüljünk ennek) amit nem szeretne elveszíteni – ez érthető, azonban ez a drónos – probléma egyáltalán nem tartozik abba a kategóriába, amely ezt az állapotot veszélyeztetné.

A vadkárinfó bízik abban, hogy az OMVK is magáénak fogja érezni ezt a vadászatra jogosultaknál jelentkező veszélyt és általunk is tapasztalható lépéseket tesz ennek megelőzésében.  

OMVV

Országos Magyar Vadászati Védegylet

dr. Semjén Zsolt elnök

Tisztelt Elnök Úr!

A vadkarinfo.hu szakportálban a mai napon a drónok vadkárfelmérésben való felhasználhatóságáról készítettem egy bejegyzést. A cikkben ismertetésre kerülnek a dróntörvény változása miatti felhasználási feltételek és a dróntechnológia rövid leírása.

Elérhető:…

Örömmel tapasztaljuk, stb….

Tisztelt Elnök Úr!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy amennyiben egyetért a dróntechnológiai útmutató elkészítésének szükségességével, abban az esetben szíveskedjen támogatni ennek megvalósítását. 

Bízom abban, hogy…

Hasonló tartalmú levéllel megkeresem…

Pásztó, 2021. február 25.

Válaszát várva tisztelettel:

Válasz a megkeresésre:

Prencsok János úr részére

           vadkárinfó 

Tisztelt Prencsok Úr!

Hosszú évek után sok-sok érintett fél közreműködésével és egyetértésével ez év elején megjelent az egységes vadkárbecslési útmutató, amely a gyakorlatban majd a következő években vizsgázik illetve ad választ arra, hogy megoldódik-e a gazdák és vadászok között több évtizede fennálló vadkár probléma kérdése. Sajnos az útmutató kötelező alkalmazását jogszabály nem írja elő.

Az Ön által felvetett kérdéskör azaz a drónos vadkárbecslés bizonyára része lesz a becslési technológiáknak, ezért az Országos Magyar Vadászati Védegylet részéről a vadászatra jogosultak nevében fontosnak tartjuk, hogy a legpontosabb eredményeket produkáló módszerek kerüljenek alkalmazásra. Amennyiben a szakértők a drónos vadkárbecslést elfogadják és szívesen alkalmazzák „ugyanakkor Ön is leírta, hogy a módszer jelentős hibaszázalékkal dolgozik, ami egy dróntechnológiai „módszertani” útmutató elkészítésével kiküszöbölhető” abban az esetben a Védegylet részéről egyetértünk az útmutató elkészítésével és annak gyakorlati alkalmazásával.

Megjegyezzük azonban, hogy miután az erdei és mezőgazdasági vadkárprotokoll az Agrárkamara és a Vadászkamara közreműködésével készült és került kiadásra, ezért úgy érezzük, hogy ebben a kérdésben is a két említett országos kamara állásfoglalása lehet a mérvadó.

Tisztelettel:  Pechtol János

                   ügyvezető elnök

A vadkárinfó reakciója:

Köszönjük az OMVV levelét a megkeresésünkre. Meg kell jegyezni, hogy a Védegylet eddig minden levelünkre válaszolt.

Véleményünk szerint a kapott válasz korrekt, vadászai érdekében támogatja a dróntechnológiai útmutató elkészítését és jelzi, hogy a vadkárfelmérési útmutatók elkészítésekor a Védegyletet kihagyták ebből a munkából, így annak elkészítésében továbbra is a két kamara támogatása és tevékenysége lehet a mérvadó.

A vadkárinfó vagy a valóságot írja, vagy csendben marad. Most nem maradunk csendben: meg kell jegyeznünk, hogy a Védegyletnek sajnálatos módon a vadászatban – vadgazdálkodásban nagyon kicsi a szava. Ezt igazolják a tapasztalások, a kezdeményezések és azok elfogadásának az eredményei.

A vadgazdálkodók és földhasználók nevében köszönjük a Védegylet  támogatását.

Agrárminisztérium

Vadgazdálkodási Főosztály

Kovács Ferenc főosztályvezető

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A vadkarinfo.hu szakportálban a mai napon a drónok vadkárfelmérésben való felhasználhatóságáról készítettem egy bejegyzést. A cikkben ismertetésre kerülnek a dróntörvény változása miatti felhasználási feltételek és a dróntechnológia rövid leírása.

Elérhető:…

Örömmel tapasztaljuk, hogy …

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy amennyiben egyetért a dróntechnológiai útmutató elkészítésének szükségességével, abban az esetben szíveskedjen támogatni ennek megvalósítását. 

Bízom abban, hogy …

Hasonló tartalmú levéllel megkeresem

Pásztó, 2021. február 25.

Válaszát várva tisztelettel:   

Válasz a megkeresésre:

Sajnálatos módon a Főosztálytól válasz nem érkezett.

 A vadkárinfó reakciója:

Az első időben a vadkárinfó leveleire mindig érkezett válasz. Figyelemmel kísérve a napi történéseket, mondhatnánk azt, hogy a Minisztériumban az átalakulás miatt mindenkit lekötött ennek a szervezése és megvalósítása. Mondhatnánk, azonban az előző két megkeresésre (NO Tilltermesztési technológia vadkár problémái, a vadkár kérdés megoldásának nélkülözhetetlen részei) sem kaptunk már választ. A vadkárinfó által a vadkárokban érdekelt résztvevőktől összegyűjtött törvénymódosításokkal kapcsolatos javaslatunkra adott válasz lényege is az volt, hogy „amikor megfelelő súlyú igény jelentkezik a módosításokra, akkor kerül terítékre ennek megvizsgálása”. Ezt követően kérte a módosításokat többek között a NAK, az OMVV is, azonban módosításokkal (magyarázkodó levéllel igen) eddig még nem találkoztunk. Fontos lehet az az információ, (amennyiben valós) hogy elkerült a jogszabály alkotó osztályról az a munkatárs, aki „nem nagyon szeretett törvényt készíteni és módosítani”.

A dróntechnológiai útmutató elkészítésének szükségszerűségét igazolja az a körülmény is, hogy a tájegységi fővadászokhoz beérkezett sok panasz nyomán éppen a Főosztály kérte a vadászatra jogosultakat arra, hogy a „gyanús” eseteket jelezzék a megadott helyeken, hogy azok kivizsgálásra kerülhessenek. Az útmutató elkészítése (ellenőrzés lehetősége) nélkül azonban tovább folyhat a „hamisnak vélt” szakértői vélemények készítése, a „vadkárbecslő maffia” tevékenysége, így tovább folyhat a felek megkárosítása.

Bízunk abban, hogy az átalakult államtitkárságon újult erővel folytatódik a Vadgazdálkodási Főosztálynak a vadkárokban érdekeltek munkáját elősegítő tevékenysége és ennek keretében kezdeményezésre kerül a dróntechnológiai útmutató elkészítése is.   

MISZK

Magyar Igazságügyi  Szakértői  Kamara

Dr. Schváb Zoltán Gábor elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Engedje meg, hogy gratuláljak a megválasztáshoz. Ötödik éve, hogy már nem vagyok igazságügyi szakértő, azonban korom ellenére még nagyon aktív közéleti munkát (is) végzek, mert erőm, kedvem és lelkesedésem nem változott. Egyedül működtetem a vadkarinfo.hu szakportált. Főtitkár Úr ismeri is tevékenységemet.

A vadkárügyek miatt gyakran találkozom igazságügyi szakértőkkel kinn a terepen és a bíróságokon is. A szakértők képzése – és ellenőrzése kapcsán több bejegyzést is készítettem, ahol a hiányosságok mellett a megoldásokat is javasoltam. Megkeresésem oka is ehhez kapcsolódik. 

A vadkarinfo.hu szakportálban a mai napon a drónok vadkárfelmérésben való felhasználhatóságáról készítettem egy bejegyzést. A cikkben ismertetésre kerülnek a dróntörvény változása miatti felhasználási feltételek és a dróntechnológia rövid leírása.

Elérhető:….

Örömmel tapasztaljuk, hogy …

Tisztelt Elnök Úr!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy amennyiben egyetért a dróntechnológiai útmutató elkészítésének szükségességével, abban az esetben szíveskedjen támogatni ennek megvalósítását. 

Bízom abban, hogy …

Hasonló tartalmú levéllel megkeresem…

Pásztó, 2021. február 25.

Válaszát várva tisztelettel:

Válasz a megkeresésre:

Tisztelt Prencsok János Úr!

Megtisztelő megkeresését köszönettel megkaptuk, amelyet továbbítottam az illetékes tagozat vezetője részére. Jáger János tagozati elnök úr válaszát az alábbiakban változtatás nélkül továbbítom.

Üdvözlettel:

Dr. Borka Zoltán  főtitkár

 Prencsok János úr részére

Tárgy: Drónos vadkárbecslés

Tisztelt Prencsok Úr!

Köszönettel megkaptam megkeresését a drónos vadkárbecslés módszertani levelével kapcsolatosan.
Tájékoztatom, hogy a mezőgazdasági és erdészeti vadkár megállapítását az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendeletés az 504/2013 (XII.29) kormányrendelet szabályozza.
Ezek között nem szerepel a drón használattal kapcsolatos, 2021-ben hatályba lépett rendelettel kapcsolatos szabályozás.
Kamaránk 2021. évi tervei között szerepelt az Agrárminisztériummal egyeztetett erdészeti és mezőgazdasági vadkárbecslésről szóló módszertani levelünk elkészítése, amely a távérzékelés eszközeivel is foglalkozni fog. Előzetesen jelezzük, hogy ebben várhatóan a vadkárbecslési szakértői munka személyi és tárgyi alapjait fogjuk lerögzíteni
Kamaránknak nem érdeke, hogy szakirányú felsőfokú végzettség és gyakorlat, továbbá műszaki és informatikai háttér, valamint szakismeret nélkül új eszközök elterjedése gyakorlatban teret kapjon, mivel számos ügyben már problémák merültek fel a gyakorlatban. A technikai újdonságokhoz azonban az igazságügyi szakértő által képviselt szakértelem és közbizalom csak hozzá tud tenni.
Kamaránk igény esetén biztosítani tudja tagjai számára a drón technika használatával és értékelésével kapcsolatos speciális képzést, amely így valóban egy használható eszközt fog eredményezni a szakértői és bírósági gyakorlat során.
Összefoglalva a fentieket, ma semmiképp nem tartjuk indokoltnak a drónhasználatra vonatkozó önálló vadkárbecslési módszertani levél elkészítését, mivel ez nagyobb összefüggésben kamaránknál már folyamatban van.

A vadkárinfó reakciója:

Köszönöm a megkeresésre adott választ. A tagozati elnök úr ellentmondásos válasza és negatív hozzáállása azonban sok kérdés felvetésére adott okot, amelyek sorban a következők:

  • A rendeletekre való hivatkozásnak itt nincs helye, mivel a dróntechnológiai útmutató elkészítése nem kíván rendeletmódosítást, még csak kiegészítést sem és az természetes, hogy a drónhasználat a korábbi rendeletekben még nem szerepelt.
  • Számomra meglepő, hogy a MISZK a 2021-es év első napjaiban megjelent vadkárfelmérési útmutatók mellett még ebben az évben hasonló tartalmú vadkárbecslési módszertani levelet szándékozik kiadni. A módszertani levél használata a szakértők számára ugyan olyan kötelezettséggel bír (jogszabály), mint az év elején megjelentek (semmilyen!), mert megfelelő indokolással mindkettőtől eltérő módszer is alkalmazható. A hivatkozott útmutatókban az ajánlott eszközök – köztük a távérzékelési eszközök-  is szerepelnek. A mezőgazdasági tagozatban módszertani levél még soha nem készült. „Irányelv” készült 2008. 04.10-i kiadással (2008/1. sz.) a címe: „Egységes szempontok ültetvénykultúrák értékének meghatározására”. Más szakterületeken (pl. orvos) már készültek módszertani levelek. Megjegyzem, hogy jó módszertani levélre szükség lehet.
  • „Kamaránknak nem érdeke, hogy szakirányú felsőfokú végzettség és gyakorlat, továbbá műszaki és informatikai háttér, valamint szakismeret nélkül új eszközök elterjedése gyakorlatban teret kapjon, mivel számos ügyben már problémák merültek fel a gyakorlatban.”
  • A dróntechnológiai módszertani útmutató elkészítését éppen az indokolja, hogy sok igazságügyi szakértő használja már a vadkárfelmérésben a drónokat a megfelelő térinformatikai ismeretek és eszközök-operátorok nélkül. Sok panasz és bírósági per is az igazságügyi szakértők ez irányú tevékenysége miatt indult. Minderről nem tud a MISZK?…ugyanakkor ellenzi ezek gyakorlatban való térnyerését?…indult fegyelmi eljárás a drónokat használó szakértők ellen?…Hány panaszt és szakértőt vizsgált meg a Főosztály felhívása után az e célból felállított bizottság? (információnk szerint egyet sem, már „megszűnt”!)
  • Nem várható el a vadkárszakértőktől, hogy térinformatikai szakképzésben vegyenek részt, azonban az igen, hogy egy drónos vadkárfelmérés során igénybe vegye azokat a személyeket és eszközöket, amelyek a szakszerű munka elvégzéséhez és a pontos végeredmény megállapításához szükségesek.
  • „Összefoglalva a fentieket, ma semmiképp nem tartjuk indokoltnak a drónhasználatra vonatkozó önálló vadkárbecslési módszertani levélel készítését, mivel ez nagyobb összefüggésben kamaránknál már folyamatban van.”

A fentiekből látható (a tagozati elnök egyéni véleménye, nem a tagozaté), hogy nem támogatja a dróntechnológiai útmutató elkészítését, mert a Kamaránál ez a feladat „nagyobb összefüggésben” már folyamatban van (csak kérdezem: és mi lesz a jóval nagyobb létszámú ágazati vadkárszakértők esetleges drónhasználatával?)

Bízunk abban, hogy a MISZK Mezőgazdasági tagozatának a sürgős elkészítést igénylő dróntechnológiai útmutatóval kapcsolatos véleménye mindannyiunk megnyugvására a negatívról pozitív irányba fordul és támogatja annak elkészítését.

OEE

Országos Erdészeti Egyesület

Kiss László elnök

Tisztelt Elnök Úr!

A vadkarinfo.hu szakportálban a mai napon a drónok vadkárfelmérésben való felhasználhatóságáról készítettem egy bejegyzést. A cikkben ismertetésre kerülnek a dróntörvény változása miatti felhasználási feltételek és a dróntechnológia rövid leírása.

Elérhető:

Örömmel tapasztaljuk, hogy …

A vadkárfelmérési útmutatók megjelenése után felmerült az igény egy dróntechnológiai „módszertani” útmutató elkészítésére, amely egyértelműen leírná a drónokkal végzett vadkárfelmérés szakszerű lépéseit, felhasználható eszközeit. Az így készült szakvélemények eddigi legpontosabb eredménye megnyugtatná a feleket és nem utolsó sorban utólag is ellenőrizhetőek lennének. Az útmutató elkészítése után tovább javulna a két fél vadkárok miatti elvárt jobb kapcsolata is.

Tisztelt Elnök Úr!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy amennyiben egyetért a dróntechnológiai útmutató elkészítésének szükségességével, abban az esetben szíveskedjen támogatni ennek megvalósítását. 

Bízom abban, …

Hasonló tartalmú levéllel megkeresem…

Pásztó, 2021. február 25.

Válaszát várva tisztelettel:

Válasz a megkeresésre:

 A vadkárinfó reakciója:

Megkeresésünkre írásbeli válasz nem érkezett.

A vadkárinfó reakciója:

Egy telefonon történt beszélgetés során a hívóval egyetértettünk abban, hogy az erdei károk tekintetében a   dróntechnológia még nem vehető igénybe, azonban az útmutató elkészítésének támogatását az OEE-től is elvárnánk és megköszönnénk.                                                                                                     

Tisztelt Földhasználók, Vadászatra jogosultak és Olvasóim.  Továbbra is várom hozzászólásaikat, kérdéseiket és javaslataikat.

Üdvözlettel: Prencsok János  (Vadkarinfo.hu)

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.