Hol késik a vadászok-földhasználók –vadkárszakértők által összeállított Vtv., Vhr., és Evt. módosítási javaslatok megjelenése?…

Szeretettel köszöntöm a vadkárinfó Olvasóit és Követőit!

A 2019. július 31-i bejegyzésemben a sok-sok vadgazdálkodói-, földhasználói építő jellegű hozzászólásnak – és jogos kérésnek eleget téve elvégeztem a felek törvénymódosító javaslatainak feldolgozását és – 2019.  november 26-án a javaslatok jogszabályi környezetbe helyezését követően – azok illetékesekhez történő elküldését.

Azóta eltelt másfél év és tulajdonképpen a „beígért” és az illetékeseknél is elismerten szükségszerű törvénymódosítás nem jelent meg. Egyre több türelmetlenkedő és gyakran ide nemillő hangú megkeresések érkeznek a vadkárinfóhoz is, hiányolva a javaslatok jogszabályi megjelenését. Az élet zajlik, a földhasználók termesztik a növényeket, a vadászok vadgazdálkodnak és közben a vad károsít. Ez a folyamat természetesnek tekinthető, azonban a „vadkár kérdés összetevőinek” minél megnyugtatóbb és mindkét félre nézve elfogadható rendezése továbbra is várat magára.

A vadkárinfó indulása óta azon munkálkodik, hogy tanácsaival csökkentse a két fél között fennálló ellentéteket és az alulról jövő kezdeményezések összegyűjtése után megoldási javaslataival segítse az érdekképviseletek és jogalkotók munkáját.

Lássuk a másfél év törvénymódosítással kapcsolatos bejegyzéseinek rövid összefoglalását:

2019.07.31.

„RÉS A PAJZSON”… az érintettek észrevételei és módosító javaslatai a vadászati törvény és rendelet hiányosságairól, ellentmondásairól …

A bejegyzés legfontosabb mondatai és jóslatai:

„Közel két év telt el azóta, hogy hatályossá váltak az új vadászati törvény különböző pontjainak módosításai, köztük a vadkárokkal kapcsolatosak is.

Itt a blogban a vadászati törvénynek csak a vadkárokkal kapcsolatos pontjaival foglalkozunk.

A jogalkotók és szakmai elöljárók véleménye az, hogy ez a vadászati törvény a legjobb Európában.

Az érdekelt felek közül sajnos nagyon sokan úgy ítélik meg, hogy „úgy rossz, ahogy van”.

Nekem, mint vadkárszakértőnek a vadkárokkal kapcsolatos részről az a véleményem, hogy a szakmai gyakorlatot és az elmúlt két év eddigi tapasztalatait is figyelembe véve a vadgazdálkodók -, a földhasználók – és a vadkárszakértők  módosító -, kiegészítő- és ellentmondásokat feloldó jogos észrevételeinek és építő jellegű javaslatainak figyelembevételével történő törvény – és rendelet módosításokkal lehet ez a gyakorlatban is megfelelően alkalmazható törvényünk.

A törvényalkotás ismereteink szerint minden rendszerben  – kicsit eltúlozva -, de a lényegét tekintve a következőképpen zajlik:

A legfelsőbb körök elmondják – leírják, hogy nekik mi a jó és hogyan lenne a legjobb, ezután az asztalok mellett a jogászok pontokba foglalják, majd sok esetben kiadják  (vagy nem) az érintetteknek társadalmi szemlére, javaslatokra (ez az idő 1 nap, több nap vagy más határidő, de a lényeg az, hogy az érintettek többsége igazán nem tudja a kívánatos módon tanulmányozni és megírni észrevételeit – javaslatait), végül az esetlegesen beérkezett javaslatokat figyelembe véve vagy nem figyelembe véve megjelennek az új – vagy módosított törvények.

Ez a sajnálatos gyakorlat alsóbb szinten a legtöbb embernek nem tetszik…hát akkor próbáljunk tenni ez ellen…mégpedig úgy, hogy összegyűjtjük a valóban érintettek (vadgazdálkodók és földhasználók) gyakorlatban szerzett (jó vagy rossz) tapasztalatait, javaslatait a különböző vadkárokkal kapcsolatos jogszabályokról, amelyeket megfelelő módon és időpontban átadunk a jogalkotóknak.

Mi a realitás? Ősszel önkormányzati választások lesznek, 2020-ban tudomásom szerint különösebb vadászattal kapcsolatos esemény a 2021. év őszén tartandó „Egy a természettel Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás”ra való felkészülésen kívül nincs tervezve. 2021-ben mindenki a kiállítással lesz elfoglalva. 2022. év júliusában  parlamenti választások, ezért előtte már nem, utána meg még nem foglalkoznak a képviselők a vadászati törvénnyel.

Amennyiben 2020-ban nem sikerül elérni az „Illetékeseknél”, hogy a legfontosabb és legégetőbb törvényi – rendeleti módosításokat végrehajtsák, akkor bizony várni kell erre legkevesebb 4 évet.

Olyan megnyugtató a „vadkárhelyzet”, hogy várhatunk még 4 – 5 évet a feltétlen szükséges módosításokkal? Véleményem szerint nem! A közeljövőben megjelenő erdészeti- és mezőgazdasági vadkárfelmérési útmutatókkal  sajnos csak egy része oldódik meg a jelen lévő égető problémáknak.

FELHÍVÁS!

Azzal a kéréssel fordulok a vadgazdálkodók – földhasználók, vadkár szakértők és az ügyben bármi  módon érintettek felé, írják megnekem, hogy a vadkárokkal kapcsolatosan melyik jogszabályi ponttal nem értenek egyet, melyiket kellene pontosítani és milyen pontokkal bővítenék a törvényt –rendeletet.

Az építő jellegű és vitára – módosítási javaslatra alkalmas hozzászólásokat felteszem a blogra és heti frissítéssel olvashatóak lesznek ezen az oldalon, mód lesz azok megvitatására.

Mindenkit nagyon kérek arra, hogy hozzászólásaikban ne használjanak olyan stílust és szavakat, amivel másokat megsérthetnek.

Azt szeretném, hogy év végéig sikerüljön összegyűjtenünk a vadkárokkal kapcsolatos legsürgősebb és legfontosabb módosítási javaslatokat, amelyek a jövő év végéig (2020.)  törvényben és rendeletben meg is jelenhetnek.”

2019. 11. 06.

Törvénymódosítási javaslatok szövegkörnyezetbe helyezve – utolsó rész…

„Kedves Olvasóim és Követőim!

Elérkeztünk az Önök által javasolt legfontosabb módosítások utolsó részének a közléséhez és ezt követően megtesszük azokat a lépéseket, amelyekkel eljuttatjuk az illetékesekhez. A beérkezett hozzászólások szinte egytől – egyig a folytatást várják és ebben az optimisták meglepően többen vannak, mint a pesszimista és „kézlegyintő” kamarai tagok. Bízzunk a két Kamara által képviselt tagok elvárásainak pozitív irányú megvalósulásában!

Az utolsó rész módosító javaslatainak szövegkörnyezetbe helyezett pontjai:”

Itt ismertetésre kerültek a módosító javaslatok.

2019.12.16.

Mi történt a vadászok-földhasználók –vadkárszakértők által összeállított Vtv., Vhr., és Evt. módosítási javaslatokkal?…

„A november 06-án vadkárinfóban megjelent törvénymódosítási javaslatok óta eltelt történések időrendi sorrendben a következők:

2019. november 26-án levélben  küldtem el a módosító javaslatokat  az Agrárminisztériumba (Kovács Ferenc vadgazdálkodási főosztályvezetőnek), NAK-hoz (Győrffy Balázs elnöknek) és az OMVK-hoz (dr. Jámbor László elnöknek), amelyekben többek között ezt kértem tőlük (idézet a levelekből): 

„Csatoltan elküldöm a Vtv., Vhr. és Evt. módosítási javaslatait azzal, hogy figyelmébe ajánlom Önnek és egyben az (Osztálynak, Kamarának) a NAK és OMVK tagok alulról indult kezdeményezését.”

A fenti megkeresésre csupán a Vadgazdálkodási Főosztálytól (Kovács Ferenc főosztályvezetőtől) kaptam írásos választ, amelynek lényege a következő volt:

2019.12.04. Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztály

„…Fentiekre tekintettel folyamatosan történik a szakterületeket érintő jogszabályok felülvizsgálata és megfelelő támogatottság esetén az egyes rendelkezések szükség szerinti módosítása. „

Ebben a bejegyzésben a vadkárinfó is újból leírta véleményét a törvénymódosítás halogatásának várható következményeként (amint tudjuk, a felmérési útmutatók közben megjelentek):

„Az elmondottak figyelembe vételével véleményem az, hogy a vadkárokkal kapcsolatos módosítási javaslatok a felmérési útmutatókkal együtt, azok kívánatos kísérőiként a jövő évben nem kerülnek „terítékre”. Amennyiben ez a „sajnálatos jóslat” megvalósul, abban az esetben a 2021-es Kiállítás, majd az azt követő választási időszak (már nem, most nem, még nem) miatt vadászati törvénymódosítás 4-5 év múlva lehet esedékes.

2020.03.01.

HOL TARTANAK A VADKÁRINFÓ ÁLTAL IS FELKAROLT ÉS TÁMOGATOTT VADGAZDÁLKODÓI – ÉS FÖLDHASZNÁLÓI KEZDEMÉNYEZÉSEK?…

Idézetek a Bejegyzésből

„Törvénymódosító javaslatok

A vadkárinfó eljuttatta a felek általi módosító javaslatokat a Minisztériumba és a két Kamarához. A Vadgazdálkodási Főosztály vezetője megköszönte és ígéretet tett arra, hogy a törvénymódosítások készítésekor figyelembe veszik azokat. A konferencián tartott előadásából megtudhattuk, hogy külön vadkár munkacsoport lett létrehozva a kiemelt témákhoz, így a vadkárokhoz is és reméljük, hogy ott terítékre kerül a törvénymódosítás kérdése is. Az OMVK elnöke a törvénymódosításokkal kapcsolatos kérdésemre azt a választ adta, hogy „már elkezdték ezt a munkát”. Csak remélni tudjuk, hogy a konferencián bejelentett 5-5 fő (kamaránként?) munkábaállása a vadkárkérdések keretében  a javasolt törvénymódosításokkal is foglalkozik.

Összefoglalásként elmondom, hogy a törvénymódosítási javaslatok megtárgyalásának – elfogadásának kérdésében egy kicsit pesszimista vagyok, de nagyon szeretném, ha tévednék és a vadkárfelmérési útmutatók kiadásával szinte kötelezően végrehajtandó néhány jogszabály módosítás mellett (jelenlegi ellentmondások feloldása) a többi javaslat is napirendre kerül.”

2020.09.28.

Nagy örömmel vettük a bejelentést, hogy hamarosan megjelenik a várva-várt és 4 éve már beígért, de csiga lassúsággal készülő vadkárok rendezését szabályozó rendelet …de ez!!!… Váci Mihály vers idézet: „MÉG NEM ELÉG” !!!

Idézet a Bejegyzésből:

„Nagy örömünkre szolgált, hogy az Országos Vadásznapon dr. Semjén Zsolt miniszterelnök – helyettes úr bejelentette, hogy még idén ősszel meg fog jelenni a vadkárok rendezését szabályozó rendelet. Csak remélni tudjuk, hogyaz új mezőgazdasági – és erdei vadkárfelmérési útmutatók mellett a rendelet tartalmazni fogja a szükséges és elengedhetetlen (hiányos és ellentmondásos) törvénymódosításokat (rendeletben történő kiegészítéseket – értelmezéseket), a vadkárszakértők képzésének szabályait, a szakértők nyilvántartását és ellenőrzését, mert csak így, ezek együttes megléte esetén várható az egyre súlyosabb konfliktusokat előidéző vadkárkérdés mindenki számára megnyugtató megoldása.”

Az idézett Bejegyzésekben szorgalmaztam a törvénymódosítási javaslatok figyelembe vételével történő jogszabály változásokat és kihangsúlyoztam azt, hogy a késlekedő módosítások az egyéb események miatt több éves elmaradást jelenthetnek.

Ehhez a körhöz szorosan illeszkedik a 2021.02.25-i drónokkal kapcsolatos Bejegyzés, amely érthetően és megindokoltan kéri az illetékeseket (Agrárminisztériumban (KovácsFerenc vadgazdálkodási főosztályvezetőt), NAK-nál (Győrffy Balázs elnököt) és az OMVK-nál (dr. Jámbor László elnököt) a dróntechnológiával rögzített felvételek feldolgozásának –  kiértékelésének módszertanának – és az ehhez elengedhetetlen speciális szoftvereknek az elkészítésére.  

2021.02.25.

Magasabb szintre emelhető a vadkárfelmérés az új erdészeti – és mezőgazdasági útmutatók – és egy dróntechnológiai útmutató együttes alkalmazásával!!!

Sajnálatos módon az elküldött megkeresésekre a vadkárinfóhoz érdemi és támogató válasz csupán a OMVV-től érkezett.

Tisztelt Vadgazdálkodók, Vadászatra jogosultak és Olvasóim!

Bízom abban, hogy ezzel a bejegyzéssel sikerült biztatást adnom a jogalkotóknak a vadkárokkal kapcsolatos szükségszerű hiánypótlások megszüntetéséhez és ezzel a két fél között még fennálló ellentétek enyhítéséhez.

Üdvözlettel: Prencsok János (vadkárinfó)

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.