SZÜLETÉSNAP

Kedves Olvasóim és Követőim!

Ma 3 éve, hogy a Vadkárinfó szakportállal elindultam az internet világában. A vadkárinfó tevékenységének egyik célja, hogy középen állva a rendelkezésére álló eszközökkel segítse a felek vadkár miatt kialakult ellentéteinek közös megegyezésen alapuló megoldását. Mindent, amelyek ezt a törekvést segítik, a vadkárinfó támogatott és támogatni fog.

Másik célom az volt, hogy a vadkárokkal – vadászati károkkal kapcsolatosan tanácsaimmal segítsek a hozzámfordulóknak. A tanácsadás mellett naprakészen figyelemmel kísérem a vadkárokkal kapcsolatos jogszabályi változásokat és véleménnyel vagy magyarázattal  kiegészítve tájékoztatom erről olvasóimat. A többséget is érdeklő – érintő témákban nemcsak választ –tanácsot adtam, hanem bejegyzést is készítettem, amelyek száma ez ideig 99 volt és témái – elsősorban a vadkárokkal kapcsolatosan -szinte minden területet érintenek és remélem, hogy ezt a munkámat  –  csupán köszönöm szépen – ért – még hosszúideig folytathatom.

Fontosnak tartottam, hogy megismerjem – megismertessem a „lent élők” (vadászatra jogosultak, földhasználók és vadkár szakértők) vadkárokkal kapcsolatos gondjait – megoldásra törekvő javaslatait, majd ezt követően mindezt eljuttassam „fentre” (minisztérium és kamarák) az illetékesekhez. El kell mondanom, hogy az „illetékesek finom bajusz húzogatása – cselekvésre ösztönzése” nem minden esetben aratott osztatlan sikert, mert tudvalévő, hogy senki nem szereti, ha bírálat éri azért, mert valamit (még ha szükségszerű is) nem akar – vagy a felettesei parancsára nem tud megoldani.

Az alábbiakban idézek néhány fontosabb és érdekesebb témát, amivel a Vadkárinfó az elmúlt időszakban foglalkozott:

Törvénymódosítási javaslatok

A vadászatra jogosultaktól, a földhasználóktól, az erdőgazdáktól és a vadkárszakértőktől több hónap alatt összegyűjtött szövegkörnyezetbe helyezett törvénymódosítási javaslatokat eljuttattam az „illetékesekhez” és az alábbiakban idézek néhány ezzel kapcsolatos bejegyzést:  

2019. november 26-án levélben küldtem el a módosító javaslatokat  az  Agrárminisztériumba, NAK-hoz és az OMVK-hoz.

A Földhasználók, Vadászatra jogosultak és Vadkárszakértők által vadkárinfóhoz küldött Vtv., Vhr. és Evt törvény módosítójavaslatainak összefoglalása

A két KAMARA továbbra is hallgat…a vadkárinfó a késlekedő választól függetlenül folytatja a szövegkörnyezetbe helyezett törvénymódosítási javaslatok ismertetését…volt már arra példa, hogy meghallgatásra talált az alulról induló kezdeményezés

Vajon „ fenn is” megvan-e a vadkár rendezés jelenleg „vérző lábainak gyógyítási” szándéka?

Mi történt a vadászok-földhasználók–vadkárszakértők által összeállított Vtv., Vhr., és Evt. módosítási javaslatokkal?…

Hol késik a vadászok – földhasználók – vadkárszakértők által összeállított Vtv., Vhr., és Evt. módosítási javaslatok megjelenése?…

Idézet a 2019. 07. 31-i bejegyzésben megfogalmazott „jóslásból”:

„Mi a realitás? Ősszel önkormányzati választások lesznek, 2020-ban tudomásom szerint különösebb vadászattal kapcsolatos esemény a 2021. év őszén tartandó „Egy a természettel Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás”–ra való felkészülésen kívül nincs tervezve. 2021-ben mindenki a kiállítással lesz elfoglalva. 2022. év júliusában  parlamenti választások, ezért előtte már nem, utána meg még nem foglalkoznak a képviselők a vadászati törvénnyel.

Amennyiben 2020-ban nem sikerül elérni az „Illetékeseknél”, hogy a legfontosabb és legégetőbb törvényi – rendeleti módosításokat végrehajtsák, akkor bizony várni kell erre legkevesebb 4 évet!

Olyan megnyugtató a „vadkárhelyzet”, hogy várhatunk még 4 – 5 évet a feltétlen szükséges módosításokkal? Véleményem szerint nem!”

A kovid háta nagyon sokat elbír, de A MÓDOSÍTÁSOK ELMARADÁSÁNAK terhét ne próbáljuk ide rakni…

A törvénymódosítási javaslatokkal kapcsolatos eddigi reakciók után véleményem az, hogy az „illetékeseknél” hiányzik a szándék és az akarat.

Vaddisznó túráskárok

Nagyon sok Olvasóm kérdezte, hogy miként kell értékelni a vaddisznók túráskárait. Válaszul az alábbi bejegyzést készítettem:

Miért nem „VADKÁR” a gyepek vaddisznó általi túráskára?

Drónok használata

Napjainkban egyre sürgetőbb feladat a drónok vadkárfelmérésben való használata, a használat feltétele és módja. A témát körbejártam és az alábbi bejegyzéseket készítettem:

FELHÍVÁS ! Vadászatra jogosultak, gazdák, erdőgazdák figyelem!

Magasabb szintre emelhető a vadkárfelmérés az új erdészeti- és mezőgazdasági útmutatók-és egy dróntechnológiai útmutató együttes alkalmazásával!!!A drónnal történő vadkárfelméréssel kapcsolatos reakciók „alulról és felülről”…

A drónnal történő vadkárfelméréssel kapcsolatos „FENTRE” küldött levelek a kapott válaszokkal és a vadkárinfó ezekhez fűződő kommentjei…

Új vadkárfelmérési útmutatók

Három éves vajúdás után végre megjelentek a mezőgazdasági és erdei vadkárfelmérési útmutatók. Nagy mérföldkő ez a vadkárügy történetében, azonban a megjelenés módja azonnal megkérdőjelezte ezek kötelező használatát. A vadkárügy elfogadható megoldását az alábbi bejegyzésben leírt nélkülözhetetlen „mellékágak” egyidejű sürgős rendezése jelentené.  

MEGJELENT AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI – , VALAMINT A VADKÁRFELVÉTELI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ !

Egy vadkárügy követésre méltó megoldása

ÍGY IS LEHET!!!…AVAGY MINDENÜTT ÍGY KELLENE MEGEGYEZNI A VADKÁROKBAN!…

Vírushelyzet

Mindenki tapasztalta és sokan át is élték a vírushelyzet miatt vadászatra jogosultaknál jelentkező kritikus gazdasági gondokat. Ebben az időszakban a vadkárinfó a rendelkezésére álló eszközökkel megpróbált segíteni a vadászatra jogosultaknak.  

A KORONAVÍRUS MIATT KRITIKUS HELYZETBE KERÜLHET A VADGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT…

SÍRÁS HELYETT KONKRÉT JAVASLATOK A VÍRUSHELYZET MIATT VÁRHATÓ VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSÉRE…

NE ENGEDJÜK MEGFULLADNI A VADÁSZATRA JOGOSULTAKAT!
Gépjármű – vad ütközés

Sajnos nagyon gyakoriak az ütközések és a járművezetők többsége nem ismeri az ilyen esetekben szükséges teendőket. Ezeknek a járművezetőknek és természetesen a vadászatra jogosultaknak lehetnek segítségére az alábbi bejegyzések.

Vad által okozott károk: Vad – gépjármű ütközés…gépjármű vezetőknek és vadászoknak…fontos tudnivalók!

Vad – gépjármű ütközés…mi a teendő?…gépjármű vezetőknek és vadászoknak…fontos tudnivalók!

MIN TILL és NO TILL növénytermesztési technológia

Ezt a növénytermesztési technológiát még nagyon kevés földhasználó ismeri és még kevesebben használják. Azok, akik így termesztik növényeiket sajnálatos módon számos új vadkárokkal kapcsolatos problémába ütköztek, amelyek a Vtv. vagy Vhr. kiegészítésével megoldást igényelnek. A vadkárinfó felkarolta ezt a problémát és szeretett volna segítséget nyújtani ezeknek a gazdáknak. Sajnálatos módon az „illetékeseknél” olyan falakba ütköztünk, hogy ez a kísérletünk – annak ellenére, hogy elismerték a megoldási igény jogosságát és időszerűségét –kudarcba fulladt, sőt egyes gazdákat még bírsággal is sújtottak!  

MIN TILL és NO TILL növénytermesztési technológia TAKARÓNÖVÉNNYEL, ami több, mint zöldítés…de takarónövényben vadkár???

A villanypásztor használatának kérdései

Mindennapos kérdés a villanypásztorral való vadkármegelőzés és védelem alkalmazása. Sajnos a jelenlegi jogszabályok nem teszik egyértelművé a villanypásztor kötelező megépítésének eseteit. Ebben a kérdésben igyekeztem véleményt nyilvánítani a feleknek. 

Mikor „köteles” a vadászatra jogosult „ideiglenes villanypásztorral” a táblát bekeríteni?…tanácsok képekkel…

Összefoglaló a vadkárelhárító és erdővédelmi kerítésekről

A vadkáros eseteknél elengedhetetlen a kerítésekről szóló jogszabályok ismerete, amiben az alábbi bejegyzés segíti a feleket.

Amit a vadkárelhárító- és erdővédelmi kerítésekről tudni kell – vajon mikor „robban” a vadkárbomba?…

A Káli-medence „vaddisznós” problémái

Egyre nagyobb gondot jelent Magyarországon is a belterületeken megjelenő vaddisznó. Segítséget – tanácsot kértek az ottani lakosok a vadkárinfótól a probléma megoldásában. Mélyebben tanulmányoztam a kialakult helyzetet és információkat gyűjtöttem az ország más részeiről is és ezek után próbáltam megoldást javasolni. A bejegyzésekben megtalálhatók a javaslatok, azonban az ottani legilletékesebb (legtöbbet segíteni tudó) vadászatra jogosult „megoldási akaratának hiányában” a vaddisznó helyzet napjainkig csak súlyosbodott. El kell mondani, hogy sajnálatos módon a terület „felülről” sem kapott megfelelő segítséget. 

Belterületi vadkár „csupán” vagy ennél sokkal nagyobb probléma van a Káli – medencében?….

MIKOR TÖRTÉNIK MÁR VÉGRE ÉRDEMI LÉPÉS A KÁLI – MEDENCE BELTERÜLETEIN (ÉS A TÖBBI ORSZÁGRÉSZBEN) EGYRE NAGYOBB LÉTSZÁMBAN MEGJELENŐ VAD JELENLÉTÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRE?…

Vadgazdálkodói- és földhasználói kezdeményezések helyzete

Ebben a bejegyzésben röviden felsorolásra kerültek a legfontosabb közös kezdeményezések és tájékoztatást adtam azok akkori állásáról.

HOL TARTANAK A VADKÁRINFÓ ÁLTAL IS FELKAROLT ÉS TÁMOGATOTT VADGAZDÁLKODÓI – ÉS FÖLDHASZNÁLÓI KEZDEMÉNYEZÉSEK?…

A jelenlegi vadlétszám kérdése

Mindenki tudja (de nem mindenki ismeri el), hogy a vadkárok mértéke elsősorban a területen élő vad létszámától függ. Az alábbi bejegyzésben ebben a kérdésben fejtettem ki véleményemet, javaslatokat is téve.

Vadgazdálkodási jelentés…vadlétszám becslés???…közeleg a leadási határidő!…

Egy javaslat a bejegyzésből (friss hír: Államtitkárunk egy szlovákiai találkozón a napokban erről a megoldásról is tárgyalt):

„Itt kellene kezdeni, de ki teszi meg az első lépést?

Csupán egy javaslat az első lépésre: a hatóság az erdővédelmi kerítések megépítésének leállításával úgy, hogy először csak a lebontott kerítések mértékének megfelelő új kerítés építésének engedélyezésével, majd fokozatosan az átadások-beléptetések arányában történő kerítés bontások előírásával. Ennek ellenőrzése a szakhatóság feladata lehet. Így fokozatosan nőhet az erdő vadtűrő- és vadeltartó képessége, csökkenhet a káros vadhatás. Mindezzel egy időben a vadászatra jogosultak megemelt (az elmúlt évihez képest) kilövéseket folytatnának. Ily módon, amikor egy időben nő az élettér és a megemelt kilövésekkel csökken a vadlétszám, egymással szemben közeledve sokkal rövidebb idő kell a találkozáshoz, az elviselhető vagy kívánatos vadlétszám eléréséhez. A Kamarák eközben a maguk eszközeivel segíthetik a két felet például a vadkárokkal kapcsolatos problémák megoldásában, megegyezések elérésében.”

Hamis szakvéleményt készítő vadkárszakértők problémája

Sajnálatos módon szakmai berkekben egyre jobban elterjed az a vélemény, hogy elsősorban a Dunántúlon, de az országban másutt is működhet a „vadkárbecslő maffia” a vadkárok felmérése során. Ilyenkor neveket is említenek, amelyek elég gyakran ismétlődnek. A vadászatra jogosultak (és földhasználók) egyre gyakoribb panaszai miatt ezt a jelenséget a minisztérium úgy kívánta „megszüntetni”, hogy felhívást küldött a vadászatra jogosultaknak azzal, hogy a megadott helyeken jelezzék amikor„gyanús” esetet tapasztalnak. A kivizsgálásokra külön “csoportot” is megbíztak. Ezt a törekvést a vadkárinfó is felkarolta és bejegyzéseiben kérte olvasóit, hogy itt is jelezhetik ezeket az eseteket. Az alább idézett bejegyzések ezt a törekvését mutatják.

…„állítsuk meg a vadkárbecslő maffiát”…

FELHÍVÁS A VADÁSZATRA JOGOSULTAKHOZ, FÖLDHASZNÁLÓKHOZ,ERDŐGAZDÁKHOZ!

Az erdőkben a fáról lehullott makk elfogyasztásával okozott károk

Sajnos a vad általi makkfelszedéssel okozott kárérték meghatározása még a vadkárfelvételi és értékelési útmutató megjelenése után sem tekinthető megoldottnak. Ezt az állapotot írja le az alábbi bejegyzés.

Kaphat-e vadkártérítést az erdőgazda a vad által elfogyasztott makkért? A szakértő válaszol!

Az őszi vetések állapot felmérése és a tavaszi előzetes vadkárfelmérések fontossága

Az őszi vetésű növényekben ősszel – télen – és tavasszal vad által okozott károk elfogadható megállapítása csak a két különböző időszakban végzett felméréssel lehetséges. Ebben segítenek az alábbi bejegyzések.

Itt az ideje a repce és az őszi vetésű gabonák állapotfelmérésének …az etalon állomány rögzítése (fejlettség, tőszám) a tavaszi előzetes kárfelvételekhez…

Itt az ideje…tavaszi vadkárfelmérés képekben…

Kedves Olvasóim és Követőim!

A fenti bejegyzésekkel igyekeztem felidézni a vadkárinfó elég széles skálán mozgó tevékenységét, amelyek e szakterület minél mélyebb megismerését hivatottak elősegíteni úgy, hogy a bejegyzések és tanácsok egyben segítsenek a felek megegyezésen alapuló vadkárrendezésében.

Felhívás!

Kedves Olvasóim! A születésnap- és a közelgő karácsonyi ünnep alkalmából a 4700. követőmnek felajánlok egy egész napos vadkárfelmérést vagy gépjármű –vad ütközésről szóló szakvélemény készítést, amelynek értéke 150 – 200 eFt is lehet. Az ajánlat a mai naptól 2022.01. 02-án éjfélig érvényes. Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy ráklikkelünk a követem feliratra. A nyertest, aki választhat az ajánlatok között, levélben értesítem.

Tisztelt Földhasználók, Vadászatra jogosultak, Olvasóim és Követőim.  Továbbra is várom kérdéseiket, hozzászólásaikat és javaslataikat.

Üdvözlettel: Prencsok János  (vadkárinfó)

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.